Search form

Timôthê Rơh 1 5:10

10ndrel ma lah lĕ geh bu nkoch nau ueh ndơ păng jan, lĕ geh ntŭm nti oh kon, lĕ geh vơt rom phung bu năch ta jay păng nơm, lĕ geh kơl jan kar phung nsing ma Brah Yêsu Krist , lĕ geh kơl ma bunuyh i gŭ ta nau rêh rnhăl, lĕ nsrôyh jan dâng lĕ ndơ ueh. Ndri may nchih săk bu ur ndrô i nây.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index