Search form

Timôthê Rơh 1 5:16

16Lah du huê bu ur [mâu lah du huê bu klô] i nsing ma Brah Krist, jêh ri lah geh bu ur ndrô lĕ khât sai aƀă ta ndŭl mpôl păng, lah ndri ăn păng kơl mât siăm ma bu ur ndrô i nây, lơi ôh ăn phung nsing ma Brah Yêsu Krist jêr mât siăm. Lah jan kơt ndri phung nsing ma Brah Yêsu Krist hôm geh kơl mât siăm ma bu ur ndrô khât sai i mâu hôm geh bunuyh ma nsing ngăn.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index