Search form

Timôthê Rơh 1 5:22

22Lơi ôh ngăch ir tê̆ ti ta du huê bunuyh gay ma đă jan kar ta phung nsing ma Brah Yêsu Krist, gay ma bu lơi kơp may jan tih ndrel bunuyh i nây, lah nau gŭ ngao păng mâu ueh. Ăn gŭ mât săk may nơm ăn kloh ueh hŏ.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index