Search form

Timôthê Rơh 1 5:24

24Nau tih bunuyh aƀă lĕ mpơl say n'hêl ê lor ma phat dôih mâu khăch ôh mêt uănh ngăn, yơn ma nau tih bunuyh aƀă jât mpơl nôk mêt uănh ngăn.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index