Search form

Timôthê Rơh 1 6:16

16Geh du huê Păng dơm mâu blao khât, Păng gŭ ta ntŭk ang. Mâu geh ôh bunuyh dơi hăn dăch ta nau ang i nây, mâu geh ôh bunuyh lĕ say Păng, mâu dơi ôh bunuyh say Păng đŏng. Ăn dâng lĕ bunuyh yơk ma Păng, ăn Păng geh nau dơi ma mât uănh n'ho ro, ơ ăn geh kơt nây ngăn ro !

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index