Search form

Timôthê Rơh 1 int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 63, klăp lah 30 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh, păng nchih samƀŭt dja ta bri Masêđôn.

Ma samƀŭt a êng i Pôl nchih dăn uănh ta samƀŭt Rôm ta nau bôk ‘Samƀŭt Pôl’.

Nô Timôthê tă bơh ƀon Lisatra, jêng ƀon Pôl lĕ hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh klăp lah ta năm 47 nôk păng hăn mbơh nkoch tŏl nguai nơh. Nôk Pôl hăn khŏl phung nsing ta ƀon i nây du tơ̆ jât, nôk nây Pôl jă Timôthê hăn ndrel păng. Timôthê nôk nây hôm ndăm, i mê̆ păng phung Israel, i bơ̆ păng phung Grek (Kar 16:1-3), Timôthê hăn ndrel Pôl, nđâp ma jan kar ndrel Pôl jŏ năm, jêh ri Pôl đă păng jan kôranh mât uănh ma phung nsing ta ƀon Êphêsô. Pôl rŏng ma Timôthê tâm ban ma kon păng nơm ngăn. Samƀŭt dja, bu ŏk mân lah Pôl nchih bơh kơi dâng lĕ nau i lĕ geh nchih ta samƀŭt Kan Mpôl Kôranh Oh Mon, yơn ma bunuyh aƀă mân lah nau nchih ta samƀŭt dja jêng tâm di đah nau lĕ geh nchih ta Kan Mpôl Kôranh Oh Mon nkô̆ 20.

Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja

Ta samƀŭt dja Pôl n'hao nuih n'hâm Timôthê, gay ma gŭ nâp ta nau tâm rlăch ma nơm nti nklă (1Ti 1:3-11; 4:1-5; 6:2-5). Pôl đă Timôthê kơih phung kôranh ma phung nsing, păng đă Timôthê kơih a mơm bunuyh i di ma jan kôranh (1Ti 3:1-13), păng đă Timôthê a mơm nau leo mpôl êng êng ta phung nsing, kơt lah leo ma mpôl bu ranh, mpôl bu ur, mpôl drôh ndăm, mpôl kon se (1Ti 5:1-6). Păng mbơh ma Timôthê đŏng, a mơm leo ta nau rƀŭn (1Ti 2:1-15).

Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja

- Nau ôp ueh lăng (1:1-2)

- Nau tâm rlăch ma nơm nti nklă (1:3-20)

- Nau leo ta nau rƀŭn (2:1-15)

- A mơm i di bunuyh i jan kôranh ta phung nsing (3:1-13)

- A mơm nau gŭ rêh phung nsing, jêh ri ma nơm nti nklă (3:14-4:16)

- A mơm nau leo mpôl êng êng ta phung nsing (5:1-6:2)

- Nau ntŭm nti nklă, ndrel ma nau kơnh drăp ndơ (6:3-10)

- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (6:11-21)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index