Search form

Kôrĭntô Rơh 2 1:5

5Dah ŏk bân lĕ geh jêh nau jêr jŏt êng êng yor ma bân gŭ ndrel Brah Krist, lơ ma hô jât bân sŏ dơn nau rthi ta nuih n'hâm yor ma Brah Krist đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index