Search form

Kôrĭntô Rơh 2 10

Pôl ơh nau bu ntôn păng

1Geh bunuyh aƀă lah gâp+ , nôk gâp gŭ ndrel khân ay may gâp jan bunuyh mâu bănh ngơi dăng, tih ma nôk gŭ ngai jan janh đah khân ay may hô ngăn. Gâp dăn khân ay may ma nuih n'hâm mleh, ndrel ma nuih n'hâm dêh rhêt Brah Krist,* 2gâp dăn khân ay may hô ngăn, gay ma nôk gâp hăn a khân ay may tay lơi ôh ăn gâp geh nuih n'hâm janh đah bunuyh i mân lah hên gŭ ngao jan ndơ tâm ban ma bunuyh i mâu nsing ma Brah Krist.* 3Bol lah hên bunuyh gŭ ta neh ntu dja kađôi, kŏ hên mâu ôh tâm lơh kơt bunuyh ta neh ntu dja. 4Ndơ tâm lơh i hên dŏng nây, mâu ôh di ndơ tâm lơh i bu dŏng ta neh ntu dja, yơn ma jêng ndơ i geh nau dơi tă bơh Kôranh Brah i dơi lơh rlŏm lơi nau mân bunuyh i tâm rdâng đah Kôranh Brah, tâm ban ma lơh rlŏm lơi pôyh.* 5Hên lơh rlŏm lơi dâng lĕ nau rlăch bunuyh i kơp êng geh nau khlay, i tâm rlăch đah nau nti nau Kôranh Brah. Hên rgum dâng lĕ nau mân i tâm rdâng đah nau Brah Krist, jêh ri jan ăn iăt Brah Krist. 6Jêh ri tât khân ay may lĕ jêh iăt dâng lĕ nau Brah Krist đă, gâp lĕ ndrăp nuih n'hâm jêh, ma tê̆ dôih bunuyh i hôm dăng ko mâu ŭch iăt.

7Ăn khân ay may mân ma ndơ i khân ay may lĕ say n'hêl, jêh ri bu moh i kơp êng săk păng nơm jêng ƀon lan Brah Krist, păng i nây mra say hên jêng ƀon lan Brah Krist kơt păng nơm đŏng. 8Kôranh Brah lĕ ăn jêh nau dơi ma hên, Păng ăn nau dơi i nây gay ma kơl khân ay may, mâu ôh di gay ma lơh lơi khân ay may. Bol lah gâp rnê êng săk ma nau dơi i nây hô ir kađôi lĕ, kŏ mâu geh nau đit prêng đŏng.* 9Gâp mâu ôh di lah ŭch ăn khân ay may klach, yor ma samƀŭt gâp.* 10Geh bunuyh aƀă ta phung khân ay may lah: “Ta samƀŭt Pôl geh nau ngơi dăng dăng ngăn, yơn ma nôk păng nơm hăn ta dja păng mâu ôh bănh ngơi dăng, jêh ri nau ngơi mâu đŏng geh khlay.” 11Bunuyh i ngơi kơt nây ăn păng gĭt vât, mơm nau gâp nchih ta samƀŭt nôk gâp mâu ôh gŭ ndrel, gâp mra jan kơt nây đŏng nôk gâp gŭ ndrel.

12Mpôl bunuyh ta phung khân ay may, nau i khân păng rnê êng săk khân păng nơm, nau i nây mâu ôh ueh. Khân păng kơp khlay ta săk khân păng nơm tă bơh khân păng tâm rđâl ndrăng khân păng nơm ma săk khân păng nơm, mpôl i nây rluk mâl dơm. Hên mâu ŭch ôh tâm rđâl hên nơm đah khân păng. 13Yơn ma hên, hên mâu ôh rnê êng săk hên nơm rlau ir ma ndơ ueh i hên lĕ jan, hên ngơi ma ndơ Kôranh Brah lĕ ăn hên jan du ri dơm, jêh ri Păng ăn hên hăn nti tât ta ntŭk khân ay may đŏng. 14Hên lĕ hăn tât ta khân ay may jêh, nđâp ma leo nau mhe mhan ueh Brah Krist ta ntŭk khân ay may lor hên đŏng, lah ndri hên mâu ôh rnê êng săk hên nơm rlau ir ma nau i hên lĕ nti khân ay may.* 15Hên mâu ôh ntup ma ndơ bu êng lĕ jan. Jêh ri hên rnơm, nau nsing khân ay may lơ ma nâp ngăn, ndrel ma nau hên jan kar ta khân ay may lơ ma hô jât.* 16Jêh ri hên dơi hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta ntŭk êng êng jât ngai bơh bri khân ay may nây, ta ntŭk ê hŏ geh bu êng hăn mbơh nkoch. Lah ndri bu mâu ôh dơi lah, hên ntup jan ta ntŭk bu êng lĕ jan.* 17Lĕ geh nchih jêh ta Nau Kôranh Brah Ngơi: ‘Bu moh i ngơi ndơ ueh ta săk păng nơm, ăn păng ngơi ma ndơ ueh Kôranh Brah lĕ jan hŏ’ . 18Nau rnê êng săk nơm mâu ôh geh khlay, yơn ma nau Kôranh Brah rnê i geh nau khlay.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index