Search form

Kôrĭntô Rơh 2 11:22

22Ah mpôl i nây blao ngơi nau ngơi Hêbrơ bơh? Gâp dja blao ngơi nau ngơi Hêbrơ đŏng! Ah mpôl i nây jêng phung Israel bơh? Gâp dja jêng phung Israel đŏng! Ah mpôl i nây i rnoi deh Abrahăm bơh? Gâp dja i rnoi deh Abrahăm đŏng!

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index