Search form

Kôrĭntô Rơh 2 12

Pôl nkoch nau tâm say

1Bol lah nau n'hi êng săk gâp nơm mâu geh nau khlay kađôi, hôm iăt ma gâp ngơi ma ndơ i Kôranh Brah lĕ nhhơ jêh ma gâp+ ta nau tâm say, ndrel ma ndơ i Păng pơk ăn gĭt.* 2Gâp năl du huê bu klô+ i nsing ma Brah Krist, nôk 14 năm a lor nơh, Kôranh Brah pư păng ta kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah nơm tât ta ntŭk pe dăp+ - yơn ma gâp mâu gĭt lah săk jăn hao ngăn, mâu lah man ma tâm say dơm, Kôranh Brah dơm i năk gĭt. 3Gâp gĭt Kôranh Brah pư bu klô i nây a ƀon ueh - yơn ma gâp mâu gĭt ôh lah săk jăn păng hao ngăn, mâu lah man ma tâm say dơm, Kôranh Brah dơm i năk gĭt. 4Păng tăng nau i dŭt nau ngăn, yơn ma Kôranh Brah buay mâu ôh ăn bunuyh i blao khât mbơh nkoch nau i nây ma bu. 5Gâp ngơi rnê êng săk ma bu klô i nây, yơn ma gâp mâu ôh rnê êng săk gâp nơm, gâp man ma rnê moh ndơ i rdja ta săk gâp nơm dơm.* 6Lah gâp ŭch rnê êng săk, gâp kŏ mâu đŏng jêng bunuyh rluk mâl, yorlah nau i gâp ngơi nây jêng nau ngăn. Yơn ma gâp mâu hôm ôh ngơi ma nau i gâp lĕ tâm say nây nơh, klach lah bu kơp gâp dja kuŏng rlau bơh ndơ i khân păng lĕ say ta nau gŭ ngao gâp, lĕ tăng ta nau gâp nti nây.

7Kôranh Brah ăn du ntil ndơ ta săk jăn gâp i tâm ban ma lok, tâm ban ma geh tông păr Satăng+ i kôranh mpôl brah djơh ma kŏp nkrit ta săk jăn gâp, Kôranh Brah jan kơt nây gay ma gâp mâu ôh kơp êng săk gâp nơm kuŏng ir tă bơh ndơ dŭt nau ngăn i Kôranh Brah lĕ ăn gâp say nơh. 8Lĕ pe tơ̆ gâp dăn Kôranh Brah hô ngăn, tăk lơi lok i nây bơh săk jăn gâp, 9yơn ma Păng lah ma gâp: “Gâp kơl may tă bơh nau ueh Gâp nơm lĕ găp jêh ma may, yorlah nau dơi Gâp nơm, lơ ma hô bu say n'hêl lah Gâp ăn ma bunuyh i rdja.” Lah ndri gâp ŭch rnê moh ndơ i rdja ta săk gâp nơm nđâp ma nuih n'hâm răm maak, gay ma nau dơi Brah Krist nơm gŭ ta gâp.* 10Kơt ndri gâp ueh maak nôk gâp rdja, nôk bu rak suai gâp, nôk gâp geh nau jêr, nôk bu jan jêr gâp, nôk gâp geh nau nklŏn rvê, yor ma gâp jan kar ma Brah Krist. Gâp ueh maak nôk gâp rdja, yorlah nôk nây Brah Krist gŭ ta gâp ma nau dơi Păng nơm.

Pôl rvê ma phung nsing ta ƀon Kôrĭntô

11Gâp rnê êng săk kơt nây tâm ban ma bunuyh i rluk mâl, yor ma khân ay may nchâp gâp jan. Di lah khân ay may koh gâp rnê gâp. Bol lah gâp i bunuyh mâu khlay kađôi, kŏ gâp mâu đŏng jê̆ ta nâm mpôl i bunuyh aƀă kơp lah kôranh oh mon i dŭt kuŏng i nây.* 12Nôk gâp gŭ ndrel khân ay may nơh, gâp jan nau mbên êng êng i ăn gĭt n'hêl lah gâp i dja jêng kôranh oh mon ngăn, geh nau mbên, geh nau jan dŭt nau ngăn, geh nhhơ nau dơi Kôranh Brah, ndrel ma geh nau ăt nuih dŭt hô.* 13Moh ƀă gâp jan tih ta khân ay may? Gâp kơl khân ay may tâm ban ma gâp kơl ma phung nsing ta ntŭk êng êng, yơn ma gâp mâu ôh ăn khân ay may geh nau jêr ma kơl gâp, lah gâp jan tih mâu ăn khân ay may kơl gâp, dăn khân ay may yô̆ ma gâp ƀă!*

14Aƀaơ dja gâp ndrăp hăn a khân ay may lĕ pe tơ̆ ma dja, jêh ri gâp kŏ mâu đŏng ăn khân ay may geh nau jêr ma kơl gâp, yorlah gâp mâu ôh nđơr ŭch geh drăp ndơ khân ay may, gâp ŭch khân ay may jan tâng nau Brah Krist ŭch ma lĕ nuih n'hâm, nđâp ma iăt gâp đŏng. Mâu di ôh oh kon sơm rgum prăp drăp ndơ ma ăn mê̆ bơ̆, mê̆ bơ̆ i di sơm rgum prăp drăp ndơ ma ăn oh kon!* 15Gâp tâm ban ma mê̆ bơ̆ khân ay may, gâp ŭch ngăn sŏ dŏng drăp ndơ i gâp nơm geh, nđâp ma săk gâp nơm sơm jan kar ăn ma khân ay may, gâp jan ma nuih n'hâm răm maak. Lah lĕ dah nây jêh nau kuŏng gâp rŏng ma khân ay may, lah ndri mơm dâng khân ay may rŏng ma gâp lơ ma đê̆ dơm?* 16Klăp lah geh bunuyh aƀă ta phung khân ay may lah gâp: “Păng mâu ôh sŏ drăp ndơ bân kađôi, tih ma păng hôm mƀrôh rlăm drăp ndơ bân.” 17Ơm gâp sa nsiăn drăp ndơ khân ay may tă bơh bunuyh i gâp đă hăn a khân ay may nơh bơh?* 18Gâp dăn Titus hô ngăn hăn a khân ay may nơh, jêh ri gâp đă du huê bu klô jât hăn ndrel păng đŏng, lah ndri ơm Titus i nây sa nsiăn drăp ndơ khân ay may bơh? Ơm mâu di lah hên bar hê dja jêng du ntôr nau dơm, ndrel ma hăn tâng têl du ntôr nau bơh?

19Klăp lah khân ay may mân lah hên nchih dâng lĕ nau ta samƀŭt dja gay ma plơng ơh khân ay may dơm. Mâu ôh, hên nchih jêng bunuyh sơm kơl jan kar ma Brah Krist, nchih ta năp măt Kôranh Brah. Ơ oh nô i hên rŏng, dâng lĕ ndơ hên jan, hên jan gay ma rdŏk njêng khân ay may.* 20Gâp klach nôk gâp hăn a khân ay may, gâp say khân ay may êng bơh nau i gâp ŭch say, jêh ri khân ay may say gâp êng bơh nau i khân ay may ŭch say đŏng. Gâp rvê klach lah ta khân ay may geh nau tâm rdâng, tâm mâu nach, tâm ji nuih, tâm nkhah mpôl, tâm ngơi kek, tâm ngơi nchơt, tâm mưch, geh nau uh ah. 21Gâp klach, nôk gâp hăn jŏng kơi dja, gâp mra geh nau đit prêng ta năp măt Kôranh Brah i brah gâp yơk mbah nây yor ma khân ay may. Jêh ri gâp klach gâp mra nhŭm rngot, yor ma geh ŏk bunuyh ta khân ay may i jan tih a lor nơh, ê hŏ ôh bah jan tih, mâu ôh rgâl lơi nuih n'hâm djơh bơh nau jan ăp ntil ndơ djơh, nau khơh kler, ndrel ma nau tâm dŏng i khân păng vay jan nây nơh.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index