Search form

Kôrĭntô Rơh 2 6

1Yor ma hên jan kar ndrel Kôranh Brah, khân ay may lĕ sŏ dơn jêh nau ueh Kôranh Brah, lah ndri hên dăn khân ay may hô ngăn: Khân ay may lơi ôh gŭ dah ma ŭch dơm, tâm ban ma nau ueh Kôranh Brah mâu geh khlay ma khân ay may. 2Yorlah Păng lĕ lah nơh:

‘Gâp ơh nau khân ay may mbơh sơm ta mong Gâp lĕ ơm ŭch,

Gâp kơl khân ay may tât di nar Gâp lĕ ơm ŭch rklaih khân ay may’ .

Nôk aƀaơ dja jêng mong i nây, nôk nar dja jêng nar Kôranh Brah rklaih.

3Hên nsrôyh gŭ ngao ueh, gay ma mâu ôh geh du ntil ndơ ăn bu nduih hên, n'ho ma tâm rlăch mâu ôh sŏ dơn nau hên ntŭm nti, yor ma nau gŭ ngao hên mâu ueh nây.* 4Dâng lĕ ndơ hên jan, hên nhhơ ăn bu say hên bunuyh sơm kơl jan kar ma Kôranh Brah ngăn ngên: Ta nau gŭ nâp ta nau nsing, bol lah geh ăp ntil nau jêr jŏt, mâp ma nau rêh rnhăl, nau nklŏn rvê,* 5nau bu pŭ mbang hên, nau bu tê̆ hên trôm ndrung, nau bu jan nau uh ah, nau hên jan kar rơah rgănh, nau hên rgŏng măt, nau hên mâu geh ndơ sông sa.* 6Hên nhhơ ăn bu say hên bunuyh sơm kơl jan kar ma Kôranh Brah ngăn ngên ma nau gŭ ngao ueh, ma nau gĭt năl Kôranh Brah, ma nau blao ăt nuih, ma nau jan ueh ma bu, ma nau Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ndrel hên, ma nau geh nuih n'hâm rŏng ma bu răp jăp, 7ma nau mbơh nkoch nau ngăn, ma nau dơi Kôranh Brah nơm. Nau hên gŭ sŏng jêng tâm ban ma dŏng đao ma tâm lơh ta ti bơh ma, dŏng khêl ma njrăng ta ti bơh chiao.* 8Bu say hên bunuyh sơm kơl jan kar ma Kôranh Brah ta nau bu yơk hên, ta nau bu biănh, ta nau bu mưch rmot, ta nau bu rnê. Bu kơp hên jêng bunuyh mƀrôh, yơn ma hên jêng bunuyh sŏng. 9Bol lah bu lư hên kađôi, ŏk bunuyh hôm kơp hên mâu geh nau khlay. Hên bơi ma khât ƀaƀơ ngăn, yơn ma hên hôm rêh. Bu pŭ mbang, yơn ma hên mâu ôh khât săk.* 10Bu jan ăn hên geh nau nklŏn rngot, yơn ma hên ueh maak ƀaƀơ ngăn. Hên bunuyh o ach, yơn ma hên tâm ban ma jan ăn bunuyh jêng ndrŏng ŏk ngăn, uănh hên tâm ban ma mâu ôh geh du ntil ndơ, yơn ma hên geh dadê.*

11Ơ oh nô ta nau nsing ta ƀon Kôrĭntô, hên ngơi ma khân ay may ma lĕ nuih n'hâm ngăn, hên mâu ôh pôn mo.* 12Nuih n'hâm hên mâu ôh geh nau keh koh ma khân ay may, bol lah nuih n'hâm khân ay may nơm i geh nau keh koh nây ma hên. 13Hên ngơi ma khân ay may tâm ban ma ngơi ma kon sau hên nơm ngăn, lah ndri ăn khân ay may geh nuih n'hâm ueh ma hên dô, tâm ban ma hên lĕ geh nuih n'hâm ueh ma khân ay may đŏng.

Nau tâm nkhah đah bunuyh i mâu nsing

14Bu mâu ôh mbăk ndrel mpômpa (siŭm), nguai ndrôk, nguai seh, kơt ndri đŏng lơi ôh tâm rnglăp jan ndrel ndơ ma bunuyh i mâu nsing, yorlah nau sŏng đah nau kue gŭ ndrel mâu ôh blao, nau ang đah nau ngo gŭ ndrel kŏ mâu blao đŏng.* 15Brah Krist đah Satăng+ i kôranh mpôl brah djơh blao tâm lăp băl đŏng bơh? Bunuyh nsing đah bunuyh mâu nsing blao gŭ du ntôr nau băl đŏng bơh? 16Nhih brah Kôranh Brah nơm đah ma ntŭk ôp brah+ blao tâm lăp băl đŏng bơh? Yorlah dâng lĕ bân jêng tâm ban ma nhih brah Kôranh Brah nơm, brah i rêh ngăn, Păng lĕ lah jêh kơt nđa:

‘Gâp mra gŭ ta khân păng, jêh ri hăn brô̆ ndrel khân păng đŏng.

Gâp mra jêng i brah khân păng

Jêh ri khân păng jêng i phung ƀon lan Gâp nơm’ .*

17Lĕ geh nchih đŏng:

‘Kôranh Brah lah: ‘Lah ndri du hŏm bơh phung i mâu iăt Gâp nây,

Jêh ri gŭ êng rnhơh hŏ

Lơi ôh pah ndơ i ƀơ̆ ƀơch,

Ndri dâng Gâp rom khân ay may’’* .*

18‘‘Gâp mra jêng bơ̆ ma khân ay may,

Jêh ri khân ay may mra jêng i kon bu ur kon bu klô Gâp nơm đŏng’

Ndri nau ngơi Kôranh Brah nơm i dŭt geh nau dơi ma dâng lĕ ntil ndơ’ .*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index