Search form

Kôrĭntô Rơh 2 6:5

5nau bu pŭ mbang hên, nau bu tê̆ hên trôm ndrung, nau bu jan nau uh ah, nau hên jan kar rơah rgănh, nau hên rgŏng măt, nau hên mâu geh ndơ sông sa.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index