Search form

Kôrĭntô Rơh 2 9

Nau rgum prăk ma kơl phung nsing ta ƀon Yêrusalem

1Gâp mâu hôm ôh khăch nchih samƀŭt njuăl ăn ma khân ay may jât, gay ma mbơh nkoch nau nhhơr prăk ma kơl phung ƀon lan Kôranh Brah ta ƀon Yêrusalem,* 2yorlah gâp lĕ gĭt jêh khân ay may ŭch ngăn kơl khân păng, gâp lĕ rnê khân ay may mbơh nkoch ăn ma phung nsing ta bri Masêđôn lah: “Phung nsing ta bri Akhây+ lĕ ndrăp nhhơr bơh năm e nơh.” Jêh ri nau gơyh nđơr khân ay may lĕ ntrôl nuih n'hâm bunuyh ŏk ta bri Masêđôn ma nhhơr prăk.* 3Yơn ma gâp hôm ăn mpôl oh nô i nây hăn a khân ay may, gay ma khân păng say ndơ i gâp lĕ rnê khân ay may nơh jêng ngăn, jêh ri nôk hên tât ta khân ay may tay, khân ay may lĕ ndrăp jêh prăk nhhơr kơt gâp lĕ ngơi nây.* 4Lah geh oh nô tă bơh bri Masêđôn hăn ndrel hên a khân ay may, lah say khân ay may ê hŏ jêh ndrăp ôh, lah ndri mâu ôh geh dơn hên dơm geh nau đit prêng, nđâp ma khân ay may kŏ geh nau đit prêng đŏng, yorlah hên lĕ nsing khân ay may hô ngăn. 5Kơt ndri dâng gâp mân di dăn mpôl oh nô i nây hăn lor a khân ay may, gay ma ndrăp prăk ŏk i khân ay may lĕ ton nây nơh ăn jêh phiao. Lah ndri bu mra say khân ay may ăn ma lĕ nuih n'hâm, mâu ôh tă bơh nau nchâp.

Bu moh i tuch ŏk geh ŏk đŏng

6Ăn khân ay may gĭt ma nau dja: Bu moh i tuch đê̆ mra rek geh đê̆ đŏng, yơn ma bu moh i tuch ŏk mra rek geh ŏk đŏng. 7Lah ndri ăn ăp nơm khân ay may tê̆ nhhơr tâng i nuih n'hâm khân ay may nơm lĕ ŭch, mâu ôh ăn ma nau nhhuach, mâu ôh ăn ma nau nchâp, yorlah Kôranh Brah ŭch ma bu moh i ăn ma bu ma nuih n'hâm maak.* 8Păng dơi ăn nau geh jêng ŏk rmeh ma khân ay may, gay ma geh ăp ntil ndơ dŏng ma khân ay may ƀaƀơ, jêh ri hôm ŏk rmeh đŏng, gay ma jan ăp ntil ndơ ueh ma bu.* 9Kơt Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih lah:

‘Bunuyh i pă ndơ ma bu, i ăn ndơ ma bunuyh o ach,

Nau sŏng păng hôm gŭ krêp n'ho ro’ .

10Kôranh Brah i ăn găr ntil ma tuch, ndrel ma ăn ndơ sông sa, păng mra mât găr ntil khân ay may, ndrel ma ăn găr ntil i nây geh ŏk đŏng, gay ma ndơ ueh i khân ay may jan ma bu geh ŏk ngăn, nau i nây tâm ban ma geh play ŏk ngăn. 11Păng mra jan ăn khân ay may jêng ndrŏng ta dâng lĕ ntil ndơ, gay ma khân ay may geh ndơ nâng ma kơl bu ma lĕ nuih n'hâm, jêh ri mra geh ŏk bunuyh lah ueh ma Kôranh Brah prăk i khân ay may nhhơr hên de ndjôt.*

12Nau rgum prăk nhhơr i nây mâu ôh dơn ma kơl ma phung ƀon lan Kôranh Brah dơm, rlau bơh nây jât lơ ma ŏk đŏng bunuyh lah ueh Kôranh Brah ma nau nhhơr i nây. 13Tă bơh nau rgum prăk khân ay may i nây, bu mra rnê Kôranh Brah, yor ma khân ay may ăn ŏk prăk ma khân păng, nđâp ma dâng lĕ phung nsing, bu mra rnê Kôranh Brah đŏng, yorlah nau khân ay may jan nây, nhhơ khân ay may nơm jan tâng nau nti ta nau mhe mhan ueh Brah Krist ngăn.* 14Khân păng mra mbơh sơm dăn Kôranh Brah ăn ma khân ay may, nđâp ma geh nuih n'hâm rŏng ma khân ay may, yor ma khân păng say nau ueh Kôranh Brah dŭt kuŏng geh ta khân ay may. 15Dăn lah ueh Kôranh Brah ma nau i Păng ăn ma bân nây i mâu hôm ôh blao ntât.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index