Search form

Kôrĭntô Rơh 2 int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 57 kơt samƀŭt Kôrĭntô Rơh 1 đŏng. Păng gŭ ta bri Masêđôn nôk păng nchih samƀŭt dja.

Ma samƀŭt a êng i Pôl nchih dăn uănh ta samƀŭt Rôm ta nau bôk ‘Samƀŭt Pôl’.

Samƀŭt dja klăp lah samƀŭt tŏl puăn i Pôl nchih njuăl ăn ma phung nsing ta ƀon Kôrĭntô, yơn ma aƀaơ dja geh bar ơ̆ samƀŭt Kôrĭntô Rơh 1 ndrel ma samƀŭt Kôrĭntô Rơh 2 dơm. Ê lor ma Pôl nchih samƀŭt Kôrĭntô Rơh 1 păng lĕ geh nchih samƀŭt a êng njuăl ăn ma phung nsing ta ƀon Kôrĭntô nây (1Kô 5:9), samƀŭt i nây mâu hôm geh, lĕ roh. Lĕ lôch Pôl nchih samƀŭt Kôrĭntô Rơh 1 bơh ƀon Êphêsô, păng mâu ôh geh nau đăp mpăn ta nuih n'hâm, jêh ri păng đă nô Titus hăn khŏl khân păng ndjôt samƀŭt nguai jât (2Kô 2:3-4; 7:8-16), Pôl hôm kŏp Titus plơ̆ sât ta ƀon Êphêsô, mâu ôh say păng, ndri Pôl hăn ta ƀon Trôas uănh păng ta nây mâu đŏng say, jêh ri păng hăn jât năp jât tât ta bri Masêđôn, mâp nô Titus ta ri. Titus mbơh nkoch bunuyh nsing ta ƀon Kôrĭntô jan tâng nau Pôl nchih ta samƀŭt rơh 1 nây, yơn ma hôm geh bunuyh aƀă mưch ma Pôl.

Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja

Pôl nchih samƀŭt dja gay ma nhhơ păng nơm jêng kôranh oh mon ngăn, gay ma đă phung nsing ta ƀon Kôrĭntô nây jan jêh nau rgum prăk ma kơl bunuyh o ach ta ƀon Yêrusalem. Păng nchih đŏng gay ma ăn phung i mưch păng hôm geh mong ma rgâl nuih n'hâm, ê lor ma păng nơm hăn khŏl ta ƀon Kôrĭntô nây.

Dăn uănh đŏng ta nau bôk ăn bu gĭt ta samƀŭt Kôrĭntô Rơh 1.

Mbơh nau khlay ta samƀŭt dja

- Nau ôp ueh lăng (1:1-11)

- Nau jan kar Pôl (1:12-6:13)

- Nau đă, nđâp ma nau n'hao nuih n'hâm ăn ma phung nsing ta ƀon Kôrĭntô (6:14-9:15)

- Nau ơh Pôl ăn ma phung i tâm rlăch đah păng, nđâp ma nau păng jêng kôranh oh mon (10:1-13:10)

- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (13:11-14)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index