Search form

Yôhan Rơh 2 1

Nau ôp ueh lăng

1Samƀŭt dja tă bơh gâp Yôhan i kôranh ta phung i nsing ma Brah Yêsu Krist. Dăn ôp nau ueh lăng ma yôh bu ur, ndrel ma phung oh kon bu ur i nây+ . Lĕ Kôranh Brah de kơih khân ay may jêh. Gâp rŏng khân ay may ngăn ngên. Mâu ôh dơn du huê gâp dơm i geh nau rŏng i nây, dâng lĕ mpôl i lĕ gĭt năl Nau Ngăn, khân păng geh nau rŏng i nây đŏng.* 2Nau rŏng i nây geh yorlah Nau Ngăn lĕ gŭ jêh ndrel bân aƀaơ dja, jêh ri hôm gŭ ndrel bân ƀaƀơ n'ho ro. 3Dăn Kôranh Brah Bơ̆, ndrel ma Brah Yêsu Krist i Kon Kôranh Brah Bơ̆ nơm, ăn nau ueh, nau yô̆, nau đăp mpăn ma phung bân i gŭ ta nau nti i ngăn, ndrel ma gŭ ta nau rŏng.*

Nau tâm rŏng ndrăng oh nô ta nau nsing

4Gâp geh nau răm maak hô ngăn, yor ma say oh kon ay aƀă i lĕ gŭ rêh jan tâng nau nti i ngăn, jêng tâm di đah nau Kôranh Brah Bơ̆ đă bân nơh.* 5Ơ yôh ta nau nsing, ta samƀŭt i gâp nchih njuăl dja, gâp ŭch nkah tôr ay, ăn phung bân tâm rŏng ndrăng bân nơm. Nau đă ma nau rŏng i nây mâu di ôh nau đă mhe, jêng nau đă ơm i phung bân lĕ ơm geh ntơm bơh saơm nơh.* 6Nau tâm rŏng ndrăng bân nơm geh nau khlay lah jan tâng nau Kôranh Brah lĕ đă ma phung bân. Păng đă phung bân tâm rŏng ndrăng bân nơm, ndri ay lĕ tăng ntơm bơh saơm nơh.*

Nơm nti nklă

7Ta neh ntu dja lĕ geh ŏk mpôl i mƀrôh bu ăn jan tih, mpôl i nây nti kơt nđa: Brah Yêsu Krist văch ta dja mâu ôh jêng rnglay săk bunuyh ngăn. Bu moh i nti kơt nây, păng jêng bunuyh mƀrôh bu, jêng bunuyh i tâm rdâng đah Brah Krist.* 8Ăn khân ay may njrăng ngăn hŏm, klach lah roh nau nkhôm ma ndơ i dâng lĕ bân lĕ nsrôyh jan kar. Yơn ma ăn khân ay may nsrôyh jan kar gay ma sŏ dơn nau nkhôm i nây ăn râng. 9Bu moh i mâu ndjôt nâp nau nti Brah Krist, jan rlau ta nau nti i nây, păng i nây mâu geh ôh Kôranh Brah gŭ ndrel. Yơn ma bu moh i ndjôt nâp nau nti i nây, păng i nây geh Kôranh Brah Bơ̆, ndrel ma Kon Kôranh Brah nơm gŭ ndrel ta păng.* 10Lah bu moh i hăn ta khân ay may, mâu nti nau i nây ma khân ay may, lơi ôh rom păng gŭ ta trôm jay khân ay may, jêh ri lơi ôh ôp nau ueh lăng păng đŏng.* 11Bu moh i ôp nau ueh lăng bunuyh i kơt nây, jêng lĕ tâm di nau ndrel nau djơh bunuyh i nây jan đŏng.

12Geh ŏk nau jât i gâp ŭch nchih ăn ma khân ay may, yơn ma gâp mâu ŭch ôh nchih ma dak krăk ta n'ha rđayh, yorlah gâp rnơm hăn khŏl khân ay may, tâm ngơi ndrel khân ay may, gay ma dâng lĕ bân geh nau răm maak lơ ma hô ngăn.* 13Lŏng oh kon yôh khân ay may+ i lĕ Kôranh Brah de kơih nơh, khân păng ôp nau ueh lăng khân ay may đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index