Search form

Pêtrôs Rơh 2 2:2

2Jêh ri mra geh ŏk bunuyh ta phung nsing tâng nau khơh kler khân păng i nây, ndrel ma geh ŏk bunuyh mưch nau nti i nau ngăn, yor ma mpôl khân păng i nây.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index