Search form

Pêtrôs Rơh 2 3

Nau Kôranh Yêsu plơ̆ văch

1Ơ oh nô ta nau nsing i gâp rŏng, dja jêng samƀŭt rơh bar i gâp nchih njuăl ăn ma khân ay may. Nau ta trôm samƀŭt lĕ bar dja, gâp lĕ nkah khân ay may ăn khân ay may geh nuih n'hâm nau mân ueh. 2Khân ay may lơi ôh chuêl dâng lĕ nau i mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah lĕ nchih jêh kăl e nơh, dâng lĕ khân păng i nây i bunuyh kloh ueh. Lơi chuêl đŏng nau Brah Yêsu Krist đă, Păng i Kôranh i nơm Năk Rklaih bân, nau đă i nây hên i mpôl kôranh oh mon lĕ jêh ntŭm nti khân ay may nơh.

3Ăn khân ay may gĭt nau i khlay rlau bu dja: Ta rnôk n'glĕ dŭt+ mra geh bunuyh i gŭ ngao tâng rnglay săk khân păng nơm kơnh dơm, jêh ri gơm mưch nau nti i ngăn.* 4Khân păng mra lah: “Khân ay may lah Brah Yêsu Krist lĕ ton plơ̆ văch tay ta neh ntu dja, ah Păng aƀaơ dja hiơ? Ntơm bơh phung u che bân khât tât ma aƀaơ dja hôm kơt ơm nâng dơm, ndơ ta neh ntu dja hôm kơt ơm, kơt ntơm njêng neh ntu nơh đŏng, mâu ôh say geh nau rgâl!” 5Yơn ma khân păng i nây jan lah chuêl, Kôranh Brah njêng trôk, ndrel ma neh ntu jêng tă bơh nau ngơi Păng nơm, kơh neh lôh tă bơh dak, jêh ri kơh gŭ ta nklang dak.* 6Jêh ri Păng dŏng dak lêng dak dơng gay ma n'groh lơi dâng lĕ ndơ ta neh ntu lĕ phiao. 7Jêh ri tă bơh nau ngơi Kôranh Brah đŏng, trôk, ndrel ma neh ntu aƀaơ dja, Kôranh Brah lĕ ndrăp ăn ŭnh ma su lơi lĕ phiao ta nar Păng phat dôih dâng lĕ bunuyh, nđâp ma n'groh lơi phung bunuyh djơh ăn lĕ phiao.*

8Ơ oh nô ta nau nsing i gâp rŏng, ăn khân ay may kah gĭt nau dja: Ma Kôranh Brah, du nar tâm ban ma 1000 năm, jêh ri 1000 năm tâm ban ma du nar dơm đŏng.* 9Kôranh Yêsu mra văch ngăn tâng nau Păng ton i nây, Kôranh Brah mâu ôh chuêl mâu ôh jŏ ir kơt bunuyh aƀă mân. Yơn ma Păng ăt nuih ma bân, yorlah Păng mâu ŭch ôh ăn du huê bunuyh roh hêng, Păng ŭch ngăn ăn dâng lĕ bunuyh rgâl lơi nuih n'hâm djơh.* 10Nar Kôranh Yêsu văch, bu mâu ôh gĭt lor, jêng tâm ban ma bunuyh ntŭng hăn ntŭng bu. Nôk nây trôk mra lêk lĕ phiao nđâp ma dŭt nteh, jêh ri dâng lĕ ntil ndơ ŭnh mra sa lĕ phiao, jêh ri neh ntu, nđâp ma dâng lĕ ndơ bu jan ta neh ntu nơh bu mra say n'hêl nanê̆ ngăn, gay ma Kôranh Brah phat dôih+ .*

11Lah dâng lĕ ndơ i nây mra roh lêk lĕ phiao kơt nây ngăn, lah ndri ta nau gŭ ngao khân ay may ăn khân ay may jan ăn dŭt ueh, ndrel ma gŭ tâm di ma nau Kôranh Brah ŭch hô ngăn dô! 12Ăn khân ay may nsrôyh gŭ kŏp, jêh ri ăn kơl gay ma nar Kôranh Brah phat dôih nây ăn gơnh tât, jêng nar i trôk mra lêk ŭnh sa lĕ phiao, jêh ri dâng lĕ ndơ mra roh lêk ta ŭnh lĕ phiao đŏng. 13Ndri dâng bân gŭ kŏp tât geh trôk mhe, ndrel ma neh ntu mhe i geh nau ueh nau sŏng i lĕ Păng ton jêh.*

14Ơ oh nô ta nau nsing i gâp rŏng, yorlah khân ay may hôm gŭ kŏp dâng lĕ nau i nây, ăn khân ay may geh nuih n'hâm gơyh hô ngăn, gay ma Kôranh Brah mâu ôh say nau ma nduih ta khân ay may i tâm ban ma nau uk rmao, gay ma Păng say khân ay may gŭ rêh đăp mpăn ndrel Păng hŏ,* 15jêh ri ăn khân ay may vât nau dja, nau Kôranh bân ăt nuih ê hŏ Păng plơ̆ văch nây, tă bơh Păng ŭch bunuyh geh nau rklaih. Kơt nây đŏng, Pôl i oh nô ta nau nsing i gâp rŏng, păng lĕ nchih ta samƀŭt i păng njuăl ăn ma khân ay may nơh, păng nchih tâng ma nau mân gĭt blao i Kôranh Brah lĕ ăn jêh ma păng.* 16Ăp samƀŭt i păng lĕ geh nchih, păng nchih kơt i nây dadê đŏng. Ta samƀŭt păng geh nau aƀă i jêr vât, jan ăn bunuyh i rluk, ndrel ma bunuyh i nsing mâu nâp rgâl nau jêr vât jêng tih ma nau khlay ơm, kơt ma khân păng lĕ geh rgâl nau khlay ta Nau Kôranh Brah Ngơi aƀă êng đŏng, kơt ndri jan ăn săk khân păng nơm n'ho ma roh hêng.

Nau đă njrăng n'glĕ dŭt

17Ơ oh nô ta nau nsing i gâp rŏng, gâp lĕ ăn khân ay may lĕ gĭt dâng lĕ nau i nây jêh, lah ndri ăn khân ay may gŭ njrăng săk, gay ma khân ay may mâu ôh iăt tâng nau nti nklă mpôl bunuyh djơh i nây, jêh ri chuêl nau nti ngăn i khân ay may lĕ ndjôt.* 18Yơn ma ăn khân ay may lơ ma hô gŭ nâp ta nau ueh Brah Yêsu Krist, nđâp ma ta nau gĭt năl Păng i kôranh bân, i nơm rklaih bân. Jêh ri dăn rnê ma nau chrêk lơp ta Păng rnôk aƀaơ dja, n'ho ma ƀaƀơ n'ho ro. Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro+ .*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index