Search form

Pêtrôs Rơh 2 int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pêtrôs, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 64-67, klăp lah 31 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh. Nôk păng nchih samƀŭt dja, păng mân lah nar bu nkhât păng bơi ma tât jêh (2Pê 1:4), păng nchih samƀŭt dja ăn ma dâng lĕ phung nsing ma Brah Krist. Păng kuăl samƀŭt dja samƀŭt păng tŏl bar (2Pê 3:1). Ma nau khlay ta Pêtrôs, dăn uănh ta nau bôk samƀŭt Pêtrôs rơh 1.

Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja

Ta samƀŭt dja Pêtrôs ŭch n'hao nuih n'hâm phung nsing, păng đă njrăng ma nau bu nti nklă, păng mbơh ma phung nsing, Brah Krist mra plơ̆ văch ngăn, păng mbơh ma nau aƀă mra geh kêng ma nar Brah Krist plơ̆ văch. Păng mbơh ma bu ăn gĭt n'hêl, Nau Kôranh Brah Ngơi jêng tă bơh Kôranh Brah nơm ngơi ngăn, mâu ôh tă bơh bunuyh (2Pê 1:20-21; 3:15-16), păng nti lah, bu moh i gĭt năl Kôranh Brah, gŭ rêh tâm di ma nau Kôranh Brah ŭch đŏng, bu moh i rŏng ma Kôranh Brah, rŏng ma bunuyh chiao meng đŏng.

Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja

- Nau ôp ueh lăng (1:1-2)

- Nau đă ăn lơ ma jru ta nau nsing ma Brah Yêsu Krist (1:3-11)

- Nau Pêtrôs ntĭnh nôk păng bơi khât, ndrel ma nau khlay ta Nau Kôranh Brah Ngơi (1:12-21)

- Nau njrăng ma phung nơm nti nklă (2:1-22)

- Nau Kôranh Yêsu plơ̆ văch (3:1-16)

- Nau ntĭnh đă njrăng n'glĕ dŭt (3:17-18)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index