Search form

Têsalônik Rơh 2 2

Ndơ tât ê lor ma Brah Yêsu văch

1Ơ oh nô, gâp ŭch nchih ma khân ay may ma nau văch Brah Yêsu Krist i Kôranh bân nơm, nđâp ma nau Păng rgum bân gay ma gŭ ndrel Păng. Hên dăn khân ay may hô ngăn* 2lơi ôh gơnh geh nuih n'hâm vĭ, mâu lah geh nau ndrŏt rvê yor ma tăng bu mbơh nkoch lah nar Brah Yêsu văch lĕ tât jêh. Bol lah geh bunuyh aƀă lah Brah Huêng Ueh lĕ mbơh nkoch ma khân păng, mâu lah geh bunuyh mbơh nkoch êng, mâu lah geh bunuyh lah hên lĕ geh nchih ta samƀŭt kađôi.* 3Lơi ôh ăn bu mƀrôh khân ay may, đê̆ mâu ơm, yorlah ê lor ma nar Brah Yêsu văch nây, geh ŏk bunuyh tâm rdâng mƀăr lơi Kôranh Brah, ndrel ma bu say geh du huê bunuyh tih+ nsôh săk, yơn ma Kôranh Brah lĕ ndrăp nau roh hêng ma păng ngăn ro+ .* 4Păng i nây tâm rdâng đah dâng lĕ ndơ i bu kơp lah brah, ma dâng lĕ ndơ i bu yơk mbah, n'hao êng săk păng nơm khlay rlau ma dâng lĕ ndơ i nây, n'ho ma păng gŭ ta ntŭk nhih jan brah ma Kôranh Brah, jêh ri mbơh êng săk păng nơm lah Kôranh Brah đŏng.* 5Ah khân ay may hôm kah gĭt đŏng, nôk gâp gŭ ndrel khân ay may nơh? Nau i nây gâp lĕ mbơh nkoch ma khân ay may lĕ phiao. 6Yơn ma aƀaơ dja, ndơ+ i nking păng, khân ay may lĕ năl jêh+ , păng nsôh săk tât di nar păng nsôh mơ. 7Aƀaơ dja Satăng i kôranh mpôl brah djơh+ lĕ ăn bunuyh tâm rdâng ma nau vay Kôranh Brah, yơn ma hôm jan mpôn, n'ho ma tât di nar du huê bunuyh i nking păng ri lĕ roh klŏk jêh. 8Ri mơ bunuyh dŭt tih i nây nsôh săk, jêh ri Brah Yêsu lơh hêng păng ma n'hâm i lôh tă bơh mbung Brah Yêsu nơm, ma nau chrêk lơp ta nau văch Brah Yêsu nơm n'groh lơi păng.* 9Ê lor ma nar i nây, bunuyh dŭt tih i nây, păng văch ma nau dơi Satăng, păng jan ăp ntil ndơ kuŏng, jan ndơ dŭt nau ngăn, jan nau mbên êng êng. Yơn ma dâng lĕ ndơ i nây jêng nau nklă dadê. 10Păng jan nau kue nau mƀrôh ăp ntil ngăn, ăn ma dâng lĕ mpôl i mra sŏ dơn nau roh hêng. Mpôl i nây sŏ dơn nau roh hêng yor ma mâu ŭch ôh sŏ dơn nau ngăn, mâu ŭch ôh rŏng nau ngăn, bol lah nau ngăn i nây dơi rklaih khân păng.* 11Kơt ndri dâng Kôranh Brah njŭn nau nklă ma jan ăn khân păng hiơt, ăn khân păng iăt nau mƀrôh chrao, 12gay ma tê̆ dôih ma mpôl i mâu iăt ôh nau ngăn, jêh ri răm ma jan ndơ kue chrao.*

Nau gŭ nâp ta nau nsing

13Ơ oh nô, Kôranh Brah rŏng ma khân ay may. Hên lah ueh Kôranh Brah ƀaƀơ ngăn ma khân ay may, yorlah lĕ Kôranh Brah kơih khân ay may ma nau rklaih bơh ntơm njêng neh ntu ngăn+ . Khân ay may geh nau rklaih yor ma Brah Huêng Ueh jan ăn khân ay may kloh ueh, geh nau rklaih yor ma khân ay may nsing ma nau ngăn đŏng.* 14Kôranh Brah lĕ kuăl khân ay may nây ma nau mhe mhan ueh i hên lĕ mbơh nkoch, Păng kuăl khân ay may gay ma ăn khân ay may sŏ dơn nau rklaih i nây, Păng ŭch khân ay may geh nau chrêk lơp Brah Yêsu Krist nơm i Kôranh bân. 15Lah ndri ơ oh nô, ăn khân ay may gŭ nâp rkâk hŏ, jêh ri ndjôt dâng lĕ nau i hên lĕ ntŭm nti ăn ma khân ay may nơh. Hên ntŭm nti khân ay may ma bŏr mbung hên nơm ngơi nơh, ndrel ma ta samƀŭt i hên lĕ nchih. 16Kôranh Brah i Bơ̆ bân, Păng geh nau rŏng ma bân. Yor ma nau ueh Păng nơm, Păng bonh leng bân nâng n'ho ro, nđâp ma lĕ ăn bân nau rnơm nâp rkâk. Dăn Brah Yêsu Krist i Kôranh bân, ndrel ma Kôranh Brah i Bơ̆ bân,* 17n'hao nuih n'hâm khân ay may, ăn khân ay may geh n'hâm suan ma jan ăp ntil ndơ ueh, ndrel ma mbơh nkoch nau ueh đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index