Search form

Timôthê Rơh 2 1

Nau ôp ueh lăng

1Samƀŭt gâp Pôl nchih, gâp kôranh oh mon Brah Krist Yêsu tâng Kôranh Brah ŭch, jêng nơm mbơh nkoch ma nau rêh i Kôranh Brah lĕ ton ma ăn bunuyh i nsing ma Brah Krist Yêsu.* 2Gâp ŭch njuăl ăn ma may Timôthê, jêng kon gâp i gâp rŏng ngăn ngên. Dăn Kôranh Brah, ndrel ma Brah Krist Yêsu ăn nau ueh, nau yô̆, nau đăp mpăn ma may. Kôranh Brah Bơ̆ bân, Brah Krist Yêsu kôranh bân.* 3Gâp lah ueh ma Kôranh Brah yor ma may, gâp jan kar ma Păng lĕ gĭt ta nuih n'hâm, mâu ôh jan ma ndơ djơh ndơ mâu ueh, kơt phung u che gâp lĕ jan nơh. Gâp kah gĭt ma may nâng nôk gâp mbơh sơm ăp măng ăp nar, mâu chuêl ôh. 4Gâp kah gĭt dak măt may hor nôk bân tâm nkhah nơh, jêh ri gâp ŭch ngăn mâp may, gay ma nuih n'hâm gâp răm maak hô ngăn.* 5Gâp kah gĭt nau nsing may răp jăp ngăn, nau nsing i nây geh lor ta u may rnha Lois, ndrel ma ta mê̆ may rnha Ưnih đŏng, jêh ri gâp lĕ gĭt may geh nau nsing i nây đŏng.

Nau n'hao nuih Timôthê

6Kơt ndri dâng gâp nkah may, ăn may dŏng lơ ma hô nau dơi i tă bơh Brah Huêng Ueh i Kôranh Brah lĕ ăn dơm dam ma may nôk gâp mbơh sơm tê̆ ti nơh,* 7yorlah Kôranh Brah mâu ăn ôh nuih n'hâm i ăn bân klach, yơn ma Păng ăn bân Brah Huêng Ueh i ăn bân geh nau dơi, geh nau rŏng ma bu, nđâp ma blao mât njrăng săk.* 8May lơi ôh đit prêng mbơh nkoch nau khlay Kôranh Yêsu bân nơm, lơi ôh đit prêng ma gâp i gŭ ta trôm ndrung dja yor ma mbơh nkoch nau Păng. Yơn ma ăn may dơn hŏm nau jêr jŏt ndrel gâp ta nau mbơh nkoch nau mhe mhan ueh. Kôranh Brah ăn nau dơi ăt nau jêr jŏt i nây.* 9Păng lĕ rklaih jêh bân, lĕ kuăl jêh bân ăn jêng phung ƀon lan Păng nơm+ . Păng kuăl kơt nây mâu ôh yor ma ndơ bân lĕ jêh jan, jêng tă bơh Păng nơm lĕ ơm ŭch ê lor ma rhăk njêng neh ntu, ndrel ma tă bơh nau ueh Păng. Nau ueh i nây Păng lĕ ăn jêh ma bân ta Brah Krist Yêsu.* 10Aƀaơ dja Kôranh Brah lĕ nhhơ jêh ăn bân say nau ueh Păng nơm, bân say nau ueh Păng yor ma Brah Krist Yêsu i nơm rklaih bân lĕ văch ta dja. Brah Krist Yêsu lĕ lơh n'groh lơi nau khât, jêh ri nhhơ ăn bân gĭt năl nau rêh, nau mâu hôm blao khât tă bơh nau mhe mhan ueh.*

11Kôranh Brah lĕ kơih gâp jêng kôranh oh mon Păng, kơih gâp gay ma mbơh nkoch ntŭm nti nau mhe mhan ueh dja ma bu+ .* 12Ndri dâng gâp geh nau jêr jŏt dja, yơn ma gâp mâu ôh đit prêng, yorlah gâp gĭt jêh Kôranh Brah i gâp nsing dja. Păng geh nau dơi mât njrăng dâng lĕ ndơ i Păng lĕ jao ma gâp+ n'ho ma tât nar Brah Krist Yêsu plơ̆ văch tay.* 13Ăn may ndjôt nâp nau nti di i may lĕ tăng jêh bơh gâp nơh, jêh ri jan tâng kơt. Ăn may gŭ ueh ta nau nsing, ta nau rŏng ma bu i tă bơh Brah Krist Yêsu ăn.* 14Ăn may mât dâng lĕ ndơ ueh i Kôranh Brah de jao jêh ăn may, Brah Huêng Ueh i kloh ueh i gŭ ta bân mra kơl ma may ta nau i nây.

15May lĕ gĭt jêh ŏk ngăn bunuyh ta bri Asi lĕ ntlơi gâp, ta phung i nây geh Phikeluh ndrel ma Hơmôkên đŏng.* 16Gâp dăn Kôranh Brah ăn nau yô̆ ma rnăk vâl Ônêsiphor, yorlah ŏk tơ̆ ngăn păng n'hao nuih ăn gâp, păng mâu ôh đit prêng mâp gâp, bol lah gâp gŭ ta trôm ndrung.* 17Nôk păng tât ta ƀon kuŏng Rôm, păng nsrôyh joi gâp tât say. 18Gâp dăn Kôranh Brah ăn nau yô̆ ma păng ta nar Kôranh Yêsu văch. May lĕ gĭt jêh păng kơl gâp ŏk ngăn ta ƀon Êphêsô nơh đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index