Search form

Timôthê Rơh 2 1:5

5Gâp kah gĭt nau nsing may răp jăp ngăn, nau nsing i nây geh lor ta u may rnha Lois, ndrel ma ta mê̆ may rnha Ưnih đŏng, jêh ri gâp lĕ gĭt may geh nau nsing i nây đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index