Search form

Timôthê Rơh 2 2

Tahen ueh Brah Krist

1Lah ndri ơ kon, ăn may gŭ nâp ta nau nsing yor ma nau ueh bân geh tă bơh Brah Krist Yêsu.* 2Dâng lĕ nau gâp i may lĕ tăng jêh ta năp bunuyh ŏk nơh, ăn may jao nau i nây ma bunuyh i răp jăp i blao đơn ntŭm nti bunuyh êng jât. 3Jêh ri nsrôyh dơn nau jêr jŏt tâm ban ma gâp, tâm ban ma du huê tahen ueh Brah Krist Yêsu.* 4Nôk tahen hăn tâm lơh, păng mâu hôm ôh mân rvê kơt nôk gŭ ƀon lan jât, păng ŭch jan ăn ma kôranh păng nơm nây geh nuih n'hâm răm ma păng dơm. 5Jêh ri lah geh bunuyh ŭch tâm rlong nchuăt gay ma geh ndơ nkhôm, lah păng mâu nsrôyh nchuăt ueh di tâng nau vay bu đă, mâu ôh geh ndơ nkhôm. 6Jêh ri bunuyh i jan mir hŏt rơah, păng i nây kăch ba sông piăng mhe lor bu đŏng.* 7Ăn may jan tâng nau ntât i nây ta nau jan kar ma Kôranh Brah. Ăn may mân êng nau gâp lah ma may dja, yorlah Kôranh Brah ăn may geh nau mân gĭt blao, dơi gĭt vât dâng lĕ ntil ndơ.

8Jêh ri ăn may kah gĭt Brah Yêsu Krist jêng rnoi deh kađăch Đavid, Păng khât dâk rêh kơt gâp ntŭm nti nau mhe mhan ueh.* 9Yor ma nau mhe mhan ueh i nây gâp dơn nau jêr jŏt, n'ho ma tât bu nhŭp bu kât gâp tâm ban ma bunuyh dôih. Yơn ma nau Kôranh Brah, bu mâu ôh blao nhŭp blao kât, bu hôm mbơh nkoch. 10Kơt ndri dâng gâp nsrôyh dơi ăt nau jêr jŏt, gay ma bunuyh i lĕ Kôranh Brah de kơih jêh dơn nau rklaih i geh tă bơh Brah Krist Yêsu. Ăn khân păng geh nau chrêk lơp n'ho ro.* 11Nau i dja jêng di ngăn:

Lah bân lĕ khât ndrel Brah Krist Yêsu,

Bân tay gŭ rêh ndrel Păng đŏng.*

12Lah bân nsrôyh dơi ăt nau jêr jŏt,

Bân mra gŭ mât uănh ndrel Păng đŏng.

Lah bân rlăch mâu ôh gĭt năl Păng,

Păng mra rlăch mâu đŏng gĭt năl bân.*

13Bol lah bân mâu ôh gŭ răp jăp ma Păng,

Yơn ma Păng mâu ôh ntlơi bân,

Yorlah Păng mâu ôh dơi rlăch ma săk Păng nơm,

Păng hôm jan nâng ma ndơ Păng lĕ ton.*

Bunuyh jan kar sŏng

14Ăn may nkah dâng lĕ phung nsing nau i nây, jêh ri buay ngăn khân păng ta năp măt Kôranh Brah, lơi ôh ăn khân păng gŭ tâm rlăch ma nau mâu geh nau khlay, yorlah nau i nây jan ăn nơm i gŭ iăt geh nau vĭ, jan ăn roh hêng nau nsing dơm. 15Nsrôyh jan kar ueh gay ma Kôranh Brah rnê. Ăn may mbơh nkoch nau Kôranh Brah ma nau ngơi ngăn, ma nau di, jêng bunuyh jan kar ma bu mâu ôh geh nau đit prêng, yorlah lĕ gĭt păng nơm jan ueh.* 16Yơn ma ăn der hŏm bơh nau ngơi i mâu ueh i mâu geh nau khlay, yorlah nau ngơi i nây ăn bu n'ho ma lơ ma hô jan tih ma nau Kôranh Brah ŭch.* 17Nau ngơi i nây tâm ban ma sôt sa kŭr ta trôm mâu ôh blao bah. Ta mpôl bunuyh i kơt nây, ta nây geh bar hê bu klô, du huê rnha Himênês ndrel ma Philêt. 18Khân păng lĕ du ngai jêh bơh nau ngăn, khân păng nti nklă lah bunuyh khât lĕ dâk rêh jêh+ . Ndri dâng khân păng lơh n'groh lơi nau nsing bu aƀă. 19Yơn ma nau ngăn Kôranh Brah dŭt nâp tâm ban ma meh nâp mâu blao n'gơ, jêh ri lĕ geh nchih lah kơt nđa: ‘Kôranh Brah lĕ gĭt năl jêh bu moh jêng ƀon lan Păng nơm’ , jêh ri ‘Bu moh i mbơh nkoch păng nơm lĕ nsing ma Kôranh Brah, ăn du ngai hŏm bơh nau jan djơh’+ .* 20Ntât lah ta trôm jay kuŏng bunuyh ndrŏng mâu geh ôh ndoh ndơ bu jan ma prăk, ma mayh dơm, geh ndoh ndơ i bu jan ma si, ndrel ma mon ma neh uk đŏng. Ndoh ndơ aƀă bu dŏng ma nau khlay, ndoh ndơ aƀă jât bu dŏng ma nau mâu khlay. Kơt ndri đŏng geh ntil êng êng bunuyh ta phung nsing ma Brah Yêsu. 21Lah ndri bu moh i du ngai bơh ndơ djơh i nây gŭ nau kloh ueh, păng jêng tâm ban ma ndơ dŏng ma nau khlay, geh nau khlay ngăn ma tơm jay i nây. Bunuyh i nây blao ma jan ndơ ueh ăp ntil.*

22Lah ndri ăn may der hŏm bơh nau kơnh phung drôh ndăm ŭch, jêh ri nsrôyh tâng joi nau sŏng, nau nsing, nau rŏng ma bu. Ăn geh nau đăp mpăn ndrel mpôl yơk mbah ma Kôranh Brah ma nuih n'hâm kloh hŏ.* 23Ăn may der nau tâm rlăch rluk, may lĕ gĭt jêh nau tâm rlăch i nây jêng geh nau tâm janh dơm.* 24Iăt ma bunuyh i sơm kơl jan kar ma+ Kôranh Brah mâu ôh geh nau tâm rlăch. Iăt ma bunuyh i nây geh nuih n'hâm mleh ma dâng lĕ bunuyh, iăt ma blao ntŭm nti bu, nđâp ma blao ăt nuih đŏng. 25Ăn bunuyh i nây nkah ma bunuyh i tâm rlăch ma păng nơm ma nuih n'hâm mleh, nkhêp lah Kôranh Brah ăn khân păng rgâl lơi nuih n'hâm djơh, gay ma gĭt năl nau ngăn, 26jêh ri ăn khân păng kah gĭt săk du klaih bơh dăk Satăng i kôranh mpôl brah djơh, i lĕ nhŭp kât khân păng, nchâp khân păng đă jan tâng nau păng ŭch.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index