Search form

Timôthê Rơh 2 2:14

Bunuyh jan kar sŏng

14Ăn may nkah dâng lĕ phung nsing nau i nây, jêh ri buay ngăn khân păng ta năp măt Kôranh Brah, lơi ôh ăn khân păng gŭ tâm rlăch ma nau mâu geh nau khlay, yorlah nau i nây jan ăn nơm i gŭ iăt geh nau vĭ, jan ăn roh hêng nau nsing dơm.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index