Search form

Timôthê Rơh 2 2:20

20Ntât lah ta trôm jay kuŏng bunuyh ndrŏng mâu geh ôh ndoh ndơ bu jan ma prăk, ma mayh dơm, geh ndoh ndơ i bu jan ma si, ndrel ma mon ma neh uk đŏng. Ndoh ndơ aƀă bu dŏng ma nau khlay, ndoh ndơ aƀă jât bu dŏng ma nau mâu khlay. Kơt ndri đŏng geh ntil êng êng bunuyh ta phung nsing ma Brah Yêsu.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index