Search form

Timôthê Rơh 2 2:25

25Ăn bunuyh i nây nkah ma bunuyh i tâm rlăch ma păng nơm ma nuih n'hâm mleh, nkhêp lah Kôranh Brah ăn khân păng rgâl lơi nuih n'hâm djơh, gay ma gĭt năl nau ngăn,

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index