Search form

Timôthê Rơh 2 2:9

9Yor ma nau mhe mhan ueh i nây gâp dơn nau jêr jŏt, n'ho ma tât bu nhŭp bu kât gâp tâm ban ma bunuyh dôih. Yơn ma nau Kôranh Brah, bu mâu ôh blao nhŭp blao kât, bu hôm mbơh nkoch.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index