Search form

Timôthê Rơh 2 3

Ndơ geh ta nar n'glĕ dŭt

1Ăn may gĭt nau dja: Ta rnôk bơi ma tât nar n'glĕ dŭt tay geh nau jêr ngăn. 2Nôk nây geh ŏk bunuyh rŏng ma săk păng nơm dơm, rŏng ma prăk, n'hi êng săk, mưch bu, mưch Kôranh Brah, mâu iăt nau mê̆ bơ̆, mâu gĭt tôr, mâu yơk ma Kôranh Brah,* 3mâu geh nau rŏng ma bu, mâu geh nau yô̆, ngơi nchơt, mâu blao ăt nuih, geh nuih n'hâm janh, biănh ma dâng lĕ ndơ ueh, 4geh nuih n'hâm rlăng, nuih n'hâm n'gơch, nuih n'hâm hưn hô ngăn, jêh ri kơnh ma pâl maak rlau ma rŏng Kôranh Brah. 5Khân păng yơk mbah Kôranh Brah bơh dih ntô dơm, yơn ma nau dơi Kôranh Brah i blao rgâl nuih n'hâm djơh khân păng, khân păng rlăch lơi. Lah ndri ăn may du ngai hŏm bơh bunuyh i kơt nây, 6yorlah ta mpôl khân păng i nây, geh bunuyh aƀă hăn ta jay bu, jêh ri mƀrôh rlăm phung bu ur i rluk mâl ma nau nti tih khân păng. Phung bu ur i nây dôr nau tih khân păng nơm hô ngăn, ta săk khân păng ri geh nau kơnh ăp ntil ngăn. 7Phung bu ur i nây nti ƀaƀơ ngăn, yơn ma nau ngăn mâu gĭt vât. 8Nau nsing phung nơm nti nây mâu geh ngăn ôh, nuih n'hâm khân păng djơh hô ngăn, khân păng tâm rlăch đah nau ngăn tâm ban ma Yanês, ndrel ma Yamprês+ tâm rdâng hô ngăn đah Môsê rnôk kăl e nơh. 9Nau jan kar khân păng mâu hôm jêng ôh, yorlah ta jât năp tay dâng lĕ bunuyh say nau mân rluk mâl ta khân păng, tâm ban ma bu say nau mân rluk mâl Yanês, ndrel ma Yamprês kăl e nơh đŏng.

Nau ntĭnh ma Timôthê

10Lŏng i may nây, may lĕ iăt jêh nau gâp ntŭm nti, lĕ say lĕ tâng đŏng ndơ gâp jan, ndơ gâp ntrŏng ta nau rêh gâp, nau gâp nsing, nau gâp ăt nuih, nau gâp rŏng ma bu, nau gâp nsrôyh dơn nau jêr.* 11Jêh ri may lĕ say đŏng nau bu jan jêr ma gâp, ndrel ma nau jêr jŏt gâp ta ƀon Ŏntiyôk+ , ƀon Ikôniam, ƀon Lisatra. Bol lah gâp geh nau jêr jŏt dŭt hô kơt nây kađôi, yơn ma Kôranh Brah lĕ rklaih gâp dơi dâng lĕ bơh nau i nây.* 12Bu moh i ŭch gŭ rêh tâm di ma nau Kôranh Brah ŭch, nsing ma Brah Krist Yêsu, geh bu jan jêr đŏng.* 13Lŏng phung djơh mhĭk, phung mƀrôh klŏr, khân păng jan ndơ djơh lơ ma hô lơ ma hô ngăn, leo bu ma nau mƀrôh, jêh ri geh bu a êng leo khân păng ma nau mƀrôh đŏng. 14Yơn ma may, ăn may ndjôt nâp hŏm moh ndơ i may lĕ jêh nti, ndrel ma ndjôt nâp hŏm moh ndơ i may lĕ geh nsing, yor ma may lĕ gĭt n'hêl jêh, bu moh ntŭm nti nau i nây nơh ăn ma may!* 15Ntơm bơh may hôm jê̆ may gĭt năl Nau Kôranh Brah Ngơi. Nau Kôranh Brah Ngơi i nây ăn may geh nau mân gĭt blao, gay ma geh nau rklaih yor ma nsing ma Brah Krist Yêsu.* 16Dâng lĕ Nau Kôranh Brah Ngơi, jêng tă bơh Kôranh Brah ăn Brah Huêng Ueh ăn bu nchih, geh nau khlay ma ntŭm nti, ma nkah ăn kah gĭt săk, ntŭm nti hăn di trong, ntŭm nti nau gŭ rêh ăn sŏng, 17gay ma nơm jan kar ma Kôranh Brah gŭ geh nau gĭt blao, ndrel ma geh ndrăp săk, gay ma jan ndơ ueh ăp ntil.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index