Search form

Timôthê Rơh 2 3:1

Ndơ geh ta nar n'glĕ dŭt

1Ăn may gĭt nau dja: Ta rnôk bơi ma tât nar n'glĕ dŭt tay geh nau jêr ngăn.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index