Search form

Timôthê Rơh 2 3:14

14Yơn ma may, ăn may ndjôt nâp hŏm moh ndơ i may lĕ jêh nti, ndrel ma ndjôt nâp hŏm moh ndơ i may lĕ geh nsing, yor ma may lĕ gĭt n'hêl jêh, bu moh ntŭm nti nau i nây nơh ăn ma may!

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index