Search form

Timôthê Rơh 2 3:3

3mâu geh nau rŏng ma bu, mâu geh nau yô̆, ngơi nchơt, mâu blao ăt nuih, geh nuih n'hâm janh, biănh ma dâng lĕ ndơ ueh,

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index