Search form

Timôthê Rơh 2 3:7

7Phung bu ur i nây nti ƀaƀơ ngăn, yơn ma nau ngăn mâu gĭt vât.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index