Search form

Timôthê Rơh 2 4:3

3yorlah jât năp tay bunuyh mâu ŭch ôh iăt nau ntŭm nti di. Lŏng khân păng joi nơm nti ŏk ngăn tâng nuih n'hâm khân păng nơm ŭch, gay ma ueh tôr iăt dơm.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index