Search form

Timôthê Rơh 2 int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 65, klăp lah 32 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh, păng nchih samƀŭt dja ta ƀon Rôm nôk păng gŭ ndrung (2Ti 1:16-17), nôk nây Timôthê gŭ ta ƀon Êphêsô. Nôk Pôl nchih samƀŭt dja păng nơm mân lah mâu hôm jŏ jât bu mra nkhât păng, yor ma mbơh nkoch nau mhe mhan ueh (2Ti 4:6). Samƀŭt dja jêng samƀŭt Pôl nchih n'glĕ dŭt i bân hôm geh ta nau tâm rnglăp mhe.

Gay ma gĭt nau khlay ta Timôthê, dăn uănh ta nau bôk ăn bu gĭt lor ta samƀŭt Timôthê rơh 1.

Ma samƀŭt a êng i Pôl nchih dăn uănh ta samƀŭt Rôm ta nau bôk ‘Samƀŭt Pôl’.

Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja

Ta samƀŭt dja Pôl đă Timôthê ăn gŭ nâp ta nau tâm rdâng đah nơm nti nklă, ăn nsrôyh kơl sơm jan kar ma phung nsing, ndrel ma ăn gŭ nâp ta nau nsing, bol lah bu jan jêr yor ma nau nsing i nây (2Ti 1:7-8). Păng đă Timôthê lơi ôh tâm rlăch ma bu lah mâu geh nau khlay (2Ti 2:16), yơn ma păng đă Timôthê ăn jan kơt nđa: ‘Nsrôyh jan kar ueh gay ma Kôranh Brah rnê. Ăn may mbơh nkoch nau Kôranh Brah ma nau ngơi ngăn, ma nau di, jêng bunuyh jan kar ma bu mâu ôh geh nau đit prêng, yorlah lĕ gĭt păng nơm jan ueh’ (2Ti 2:15). Jêh ri păng đă Timôthê hăn jô̆ khŏl păng ta trôm ndrung ta ƀon Rôm. Du trong i geh nau khlay hô ngăn ta samƀŭt dja 2Ti 3:16 ‘Dâng lĕ Nau Kôranh Brah Ngơi, jêng tă bơh Kôranh Brah ăn Brah Huêng Ueh ăn bu nchih, geh nau khlay ma ntŭm nti, ma nkah ăn kah gĭt săk, ntŭm nti hăn di trong, ntŭm nti nau gŭ rêh ăn sŏng’.

Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja

- Nau ôp ueh lăng (1:1-2)

- Nau ntĭnh ăn gŭ răp jăp ta Brah Krist Yêsu (1:3-2:13)

- Nau tâm rlăch ma nơm nti nklă (2:14-3:9)

- Nau đă Pôl ma Timôthê (3:10-4:8)

- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (4:9-21)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index