Search form

Yôhan Rơh 3 1

Nau ôp ueh lăng

1Samƀŭt dja tă bơh gâp Yôhan i kôranh ta phung i nsing ma Brah Yêsu Krist. Dăn ôp nau ueh lăng ma nô Gaiyus i gâp rŏng ngăn ngên.* 2Ơ nô i gâp rŏng, gâp rnơm may geh nau ueh lăng, kơt may lĕ geh gŭ nâp ta nau nsing ma Brah Krist đŏng. 3Gâp geh răm maak hô ngăn, nôk oh nô ta nau nsing aƀă i sât tât a gâp, yorlah khân păng mbơh nkoch may hôm gŭ răp jăp ta nau ngăn, hôm jan tâng nau nti ngăn.* 4Gâp mâu ôh geh nau răm maak i kuŏng rlau ma nau răm maak i gâp tăng kon sau gâp ta nau nsing jan tâng nau nti i ngăn.

Nau rnê ma Gaiyus

5Ơ nô ta nau nsing i gâp rŏng, may lĕ răp jăp ngăn kơl ma phung oh nô ta nau nsing i hăn trong rŏ ƀon êng êng tât ta ntŭk may, bol lah may mâu gĭt năl khân păng. 6Khân păng i nây lĕ mbơh nkoch ta phung nsing ta ntŭk dja nau i may lĕ nhhơ nau rŏng ma khân păng nây. Jêh ri đă may hôm kơl ndơ khân pre ma hăn rŏ trong, jêng tâm di ma ndơ jan kar i ăn Kôranh Brah răm maak,* 7yorlah khân păng hăn nsak nsong mbơh nkoch nau Brah Yêsu, jêh ri khân păng mâu geh ôh sŏ dơn ndơ du ntil tă bơh phung i mâu nsing ma Brah Yêsu. 8Lah ndri iăt ma bân blao kơl ma bunuyh i kơt nây, gay ma bân jan kar ndrel băl ta nau nti i ngăn.*

Nau nduih ma Điôtrep, jêh ri rnê ma Đêmêtrus

9Gâp lĕ jêh njuăl samƀŭt ăn ma phung nsing ta ntŭk may, yơn ma geh du huê bu klô rnha Điôtrep i bunuyh ŭch jan kôranh kuŏng rlau bu, păng mâu ôh iăt nau hên. 10Yơn ma nôk gâp hăn tât ta nây, gâp mra nkah păng dâng lĕ ndơ i păng jan nây. Păng ngơi nchơt ngơi djơh hên ăn ma bunuyh êng, mâu dơn ma ndơ i nây, jêh ri păng mâu ôh rom phung oh nô ta nau nsing, buay phung i ŭch rom mâu ăn rom đŏng, jêh ri mprơh phung i ŭch rom du lôh bơh phung nsing ta nây jât.

11Ơ nô i gâp rŏng, lơi ôh tâng jan ndơ djơh, ăn tâng jan ndơ ueh hŏ. Bu moh i jan ndơ ueh, păng i nây jêng kon Kôranh Brah, yơn ma bu moh i jan ndơ djơh, păng mâu ôh gĭt năl Kôranh Brah.* 12Yơn ma nô Đêmêtrus dâng lĕ bunuyh ngơi ueh ta păng dadê, bol lah i Nau Ngăn mbơh nkoch ueh ta păng đŏng. Lŏng gâp tâm ban kơt nây đŏng, lĕ mbơh nkoch nau ueh ta păng đŏng, may lĕ gĭt jêh nau i gâp mbơh nkoch nây jêng di ngăn. 13Geh ŏk nau i gâp ŭch nchih njuăl ăn may, yơn ma gâp mâu ŭch ôh nchih ma dak krăk, ma mŏng nchih.* 14Gâp geh nau rnơm mâp may gơnh ta nar bơh năp dja tay, ndri gâp ŭch ngơi ndrel may ro. 15Dăn nau đăp mpăn gŭ ta may, dâng lĕ mât jăng ta dja ôp nau ueh lăng may đŏng. Lah ndri dăn may ôp nau ueh lăng ma mât jăng ta nây ƀă.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index