Search form

Kôranh Oh Mon 11

Pêtrôs mbơh nkoch ăn ma phung nsing ta ƀon Yêrusalem

1Jêh ri mpôl kôranh oh mon, ndrel ma phung nsing ma Brah Yêsu i gŭ ta bri Yuđa, khân păng lĕ tăng lư geh phung i mâu di phung Israel sŏ dơn nau Kôranh Brah đŏng. 2Dôl Pêtrôs sât tât ta ƀon Yêrusalem, geh phung nsing ma Brah Yêsu i phung Israel+ nduih ma păng kơt nđa:* 3“May tih ngăn lăp ta jay phung i mâu di phung Israel, lơ ma hô tih jât may lĕ nhêt sông ndrel phung i nây đŏng.” 4Jêh ri Pêtrôs mbơh nkoch dâng lĕ nau i nây ăn ma bu gĭt: 5“Nôk gâp gŭ ta ƀon Yôppê, dôl gâp mbơh sơm, gâp tâm say geh tâm ban ma du blah bok laih kuŏng, kât puăn njônh, yur tă bơh kalơ ti tât ta gâp ri. 6Dôl gâp gŭ uănh n'hêl ndơ i nây, gâp say geh ăp ntil mpômpa (siŭm) jŏng puăn, mpômpa (siŭm) bri, mpômpa (siŭm) hung vơr, ndrel ma siŭm mpăr kalơ trôk, geh đŏng mpômpa (siŭm) mâu kloh mâu ôh di ma sa tâng nau vay phung bân. 7Jêh ri gâp tăng ngơi tă bơh kalơ trôk ti lah ma gâp: ‘Hơi Pêtrôs! May nkhât mpômpa (siŭm) dja ma gŭch sa dô!’ 8Yơn ma gâp rlăch ma Păng kơt nđa: ‘Mâu ôh Kôranh, yorlah ndơ i mâu kloh mâu di ma sa, gâp mâu ôh vay sa ta du njăr nau rêh gâp’. 9Jêh ri ngơi tă kalơ trôk ti lah tay ma gâp đŏng, nây jêng ngơi tŏl bar, Păng lah kơt nđa: ‘Moh ndơ Kôranh Brah jan lĕ kloh jêh, lơi hôm ôh kơp ndơ nây ƀơ̆’. 10Nau i nây geh pe tơ̆ ngăn, jêh ri dâng lĕ ndơ i nây n'hao tay kalơ trôk ti lĕ phiao. 11Nôk nây dô ma geh bunuyh pe nuyh tât ta jay gâp gŭ ri, bu đă hăn joi gâp, khân păng tă bơh ƀon Sêsara. 12Brah Huêng Ueh lah ma gâp, đă gâp hăn ndrel khân păng ro, lơi ôh vĭ vĕ. Jêh ri geh phung oh nô nsing ma Kôranh Yêsu prao nuyh dja hăn ndrel đŏng, tât ta nây hên lăp ta jay Kônelês ri. 13Jêh ri păng nkoch bri ma hên nau păng tâm say ma tông păr ta jay păng nơm. Tông păr ri lah ma păng: ‘May đă bu hăn ta ƀon Yôppê, jă rnha Simôn i bu kuăl Pêtrôs đŏng văch ta dja. 14Păng i nây mbơh nkoch ma may, ăn may, ndrel ma lĕ rnăk vâl may geh rklaih đŏng’. 15Dôl gâp ntơm ngơi ma khân păng, Brah Huêng Ueh i kloh ueh jŭr gŭ ta khân păng ri, tâm ban ma păng jŭr gŭ ta bân bơh ntơm nơh ta nôk nhêt ƀŭn 50 nar nơh đŏng. 16Dôl nây gâp kah gĭt nau Kôranh Yêsu lah nơh: ‘Yôhan-Ƀaptem jan ƀăptem ăn bu yŭk ma dak, yơn ma jât năp tay Kôranh Brah ŭch ăn Brah Huêng Ueh jŭr gŭ ta săk khân may. Ndơ i nây tâm ban ma khân may yŭk ma Brah Huêng Ueh i kloh ueh’. 17Lah Kôranh Brah ăn Brah Huêng Ueh gŭ ta khân păng, tâm ban Păng ăn ma bân nôk bân nsing ma Kôranh Yêsu Krist nơh, lah ndri bu moh gâp dja dâng geh ma dơi buay Kôranh Brah?” 18Tât ma tăng nau nây, phung i nây mâu hôm ôh ngơi du tong, jêh ri khân păng rnê ma Kôranh Brah, khân păng lah: “Lah ndri phung i mâu di phung Israel, Kôranh Brah ăn nau rêh n'ho ro đŏng, lah khân păng rgâl nuih n'hâm djơh.”*

Phung nsing ta ƀon kuŏng Ŏntiyôk

19Jêh bu nkhât Satêphan, ntơm bơh nây bu jan jêr ma phung nsing ma Brah Yêsu đŏng, jêh ri geh ŏk phung nsing du lôh bơh ƀon Yêrusalem nchuăt nhhing nhhang. Aƀă hăn ta bri Phênis, aƀă hăn ta gôl dak Kipros, aƀă jât hăn ta ƀon kuŏng Ŏntiyôk. Lĕ phung nây mbơh nkoch Brah Yêsu, dơn mbơh nkoch ăn ma phung Israel dơm.* 20Yơn ma geh bunuyh ta phung nây ơm tă bơh gôl dak Kipros, ndrel ƀon kuŏng Kiren, hăn ta ƀon Ŏntiyôk. Khân păng mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Kôranh Yêsu ăn ma phung i mâu di phung Israel đŏng. 21Nau dơi Kôranh Brah gŭ ndrel khân păng, jêh ri geh ŏk bunuyh sât nsing ma Kôranh Yêsu. 22Phung nsing ma Brah Krist ta ƀon Yêrusalem ri tăng lư nau nây, jêh ri khân păng đă Ƀarnaƀas hăn ta ƀon Ŏntiyôk ri.* 23Tât ta ri, păng say nau yô̆ kuŏng Kôranh Brah ăn ma khân păng, păng răm maak ngăn. Jêh ri păng ntŭm nti ăn ma dâng lĕ khân păng, ăn gŭ nâp nsing ma Kôranh Yêsu ma lĕ nuih n'hâm. 24Păng jêng bunuyh geh nuih n'hâm ueh, Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ta păng ngăn, ndrel ma geh nau nsing nâp ngăn. Jêh ri geh ŏk bunuyh sât nsing ma Kôranh Yêsu. 25Jêh ri Ƀarnaƀas hăn ta ƀon Tasơs, gay ma joi Sôl ta ƀon nây.* 26Tât ma say ri, Ƀarnaƀas leo păng hăn ta ƀon Ŏntiyôk. Bar hê khân păng ri gŭ ndrel phung nsing ma Brah Krist ta ƀon nây jŏ du năm, n'ho ma geh ŏk ƀon lan i khân păng ntŭm nti đŏng. Ta ƀon Ŏntiyôk dja ntơm bôk dak bu kuăl phung oh mon lah ‘Phung Brah Krist’.

27Nôk nây geh mpôl oh mon aƀă khân păng bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah tă bơh ƀon Yêrusalem hăn tât ta ƀon Ŏntiyôk ri. 28Ta mpôl i nây geh du huê bu klô rnha păng Agabus, păng dâk, jêh ri lah yor ma Brah Huêng Ueh đă păng, păng lah: “Mâu jŏ jât geh nau ji sŏt ji ngot kuŏng lam neh ntu dja.” Nau nây geh ngăn ro ta nôk kôranh kađăch Klôđês ta ƀon kuŏng Rôm mât uănh.* 29Tăng nau Agabus ngơi kơt nây, phung nsing ma Brah Yêsu ta ƀon Ŏntiyôk lĕ ŭch kơl njuăl prăk ăn ma phung nsing gŭ ta bri Yuđa tâng khân păng nơm geh du huê du huê.* 30Khân păng njuăl prăk i nây ta Ƀarnaƀas, ndrel ma Sôl ăn ma kôranh phung nsing ma Brah Krist ta ƀon Yêrusalem.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index