Search form

Kôranh Oh Mon 12

Bu nkhât Yakơ, Pêtrôs bu krŭng ta trôm ndrung

1Nôk nây, kađăch Hêrôt+ ntơm jan jêr ma bunuyh aƀă ta phung nsing ma Brah Krist. 2Păng đă bu nkhât lơi kôranh oh mon rnha Yakơ, i nô Yôhan ma đao.* 3Jêh ri păng đă bu nhŭp Pêtrôs đŏng, yor ma păng say kôranh bri Yuđa răm ngăn ma nau nây. Nôk nây bu hôm nhêt ƀŭn nŭmpăng mâu geh ndrui. 4Jêh nhŭp ri bu tê̆ păng ta trôm ndrung, jêh ri kađăch đă phung tahen puăn mpôl gŭ njrăng Pêtrôs ri, du mpôl geh puăn nuyh. Nau mân kađăch ŭch phat dôih Pêtrôs ta năp phung ƀon lan jêh nhêt ƀŭn n'hot+ ri tay. 5Pêtrôs bu krŭng ta trôm ndrung ri. Lŏng phung nsing ma Brah Krist ri leo băl mbơh sơm dăn ma Kôranh Brah dŭt n'hâm ngăn, dăn kơl ma păng.* 6Dôl kađăch Hêrôt mân ŭch leo Pêtrôs ma phat dôih, măng nây Pêtrôs bêch geh rse rvăk bar rse kât ta ti păng ri, chiao ma păng ri geh bar hê tahen bêch ndrel ta ri, ta bôk mpông ndrung ri geh tahen kŏp njrăng đŏng. 7Dôl nây dô ma geh tông păr Kôranh Brah văch ta ri, chrat ang lam trôm ndrung ri ngăn. Tông păr kleh rlay Pêtrôs bơh pŭng dak, păng lah: “May dâk ăn ngăch hŏm!” Lŏng rse rvăk ri rlŏt êng pruyh bơh ti păng.* 8Jêh ri tông păr lah ma păng: “Kât rse bŭt, ndrel ma ntrŭp ntô jot may nây hŏm!” Pêtrôs jan ƀoi nau păng đă. Tông păr lah jât ma păng: “Nsoh hŏm ao kuŏng may nây, jêh ri hăn tâng gâp.” 9Jêh ri Pêtrôs lôh tâng tông păr nây ro, păng mâu mân ôh nau tông păr jan ma păng nây jêng nau ngăn, păng nđôn lah say nau tâm say dơm. 10Tông păr, ndrel ma Pêtrôs hăn glăt ntŭk bu kŏp njrăng du kơn, ndrel ma ntŭk bu kŏp njrăng bar kơn, jêh ri n'hot tât ta mpông loyh i lôh tât ta ƀon. Mpông i nây lĕ ơm pơk êng ro ta năp khân păng ri, jêh ri khân păng lôh bơh nây. Dôl khân păng hăn rŏ trong nguai, Pêtrôs mâu hôm ôh say tông păr, dô ma roh klăk ro. 11Jêh ri Pêtrôs gĭt săk, păng lah: “Aƀaơ dja lĕ gâp gĭt jêh nau dja jêng nau ngăn. Kôranh Brah njuăl tông păr Păng hăn rklaih gâp bơh ti kađăch Hêrôt, ndrel ma bơh nau ŭch phung kôranh bri Yuđa ŭch lơh ma gâp.”

12Jêh mân kơt nây, păng hăn ta jay Mari i mê̆ Yôhan i bu kuăl Markôs đŏng. Jay i nây geh ŏk bunuyh gŭ rƀŭn mbơh sơm tât ta nây. 13Păng kuăl+ bơh dih mpông ri, ta nây geh du huê bu ur kơl jan kar rnha Rôđa, hăn ran iăt ta bôk mpông. 14Tât păng năl lah bŏr Pêtrôs, păng răm ir, tât ma chuêl pơk mpông ma păng, nchuăt plơ̆ mbơh ma bu lah: “Hơi khân ay may! Pêtrôs ta bơh dih mpông.” 15Bu lah ma păng: “Ay ndât dah ma lah.” Yơn ma bu ur nây hôm jŏl ko lah ma khân păng: “Păng ngăn ro.” Bu lah: “Gĭt ma tông păr+ i njrăng păng dơm.” 16Yơn ma Pêtrôs hôm kuăl bơh dih mpông ri nanao, jêh ri bu pơk mpông. Tât ma say păng ri, bu ndrŏt hih rhŏl ngăn mâu vât ôh. 17Pêtrôs jan ma ti gay ma ăn khân păng gŭ rklăk, păng mbơh nkoch mơm ƀă Kôranh Brah kơl ma păng, dâng geh ma dơi lôh bơh trôm ndrung nây nơh. Jêh ri păng ntĭnh ma khân păng: “Đă khân ay may mbơh nkoch nau dja ăn ma Yakơ+ , ndrel ma phung nsing dâng lĕ ăn khân păng gĭt đŏng.” Jêh ri păng hăn n'hot tay ntŭk êng jât.*

18Tât bri ang ôi, tahen ri geh nau uh ah ngăn, yor ma mâu hôm say Pêtrôs. 19Kađăch đă bu joi păng, yơn ma joi mâu hôm say ôh, kađăch ôp jek phung tahen nây, jêh ri đă bu nkhât lơi khân păng i nây. Jêh bơh nây kađăch lôh bơh bri Yuđa, hăn gŭ ta ƀon Sêsara.

Nau khât kađăch Hêrôt

20Kađăch Hêrôt mâu tâm di ôh ma bunuyh ta ƀon kuŏng Tirus, ndrel ma bunuyh ta ƀon kuŏng Siđôn, păng ji nuih hô ngăn. Yơn ma phung nây geh nau mân du ntôr nau dơm gay ma brô̆ mâp kađăch ri. Khân păng tâm rnglăp ndrel Blastus, jêng bunuyh kuŏng jan kar ma kađăch, gay ma geh nau đăp mpăn ndrel kađăch, yorlah ndơ sông sa ta bri khân păng nơh sŏ tă bơh bri kađăch nây. 21Tât lĕ di nar tâm nal, Hêrôt nsoh n'gut ao ueh hao gŭ ta rnơl kađăch păng ri, jêh ri ngơi ăn ma phung ƀon lan gŭ iăt. 22Lĕ phung ƀon lan nter rnê dŭt nteh nteh: “Dja jêng nau ngơi brah, mâu ôh di nau ngơi bunuyh!” 23Du n'hâm ta nây, geh du huê tông păr Kôranh Brah hăn lơh lơi kađăch nây, yorlah păng dơn nau yơk mbah i nây ma păng nơm i di ma ăn Kôranh Brah dơm. Păng khât yor ma rhai sa.

24Lŏng nau Kôranh Brah lơ ma hô bunuyh tăng, jêh ri bunuyh sât nsing ma Brah Yêsu lơ ma ŏk đŏng. 25Ƀarnaƀas, ndrel ma Sôl ri, jêh khân păng njŭn prăk ta phung nsing ma Brah Krist ta ƀon Yêrusalem lĕ phiao, jêh ri lôh bơh nây plơ̆ sât tay ta ƀon Ŏntiyôk, n'ho ma leo Yôhan i bu kuăl Markôs hăn ndrel khân păng đŏng.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index