Search form

Kôranh Oh Mon 23

1Jêh ri Pôl uănh phŏng jât mpôl kôranh jan kar phung bri Yuđa ri, lah ma mpôl nây: “Hơi phung oh nô kônh va, lĕ nau gŭ ngao gâp ta năp măt Kôranh Brah, tât nar dja gâp gĭt lah lĕ sŏng, mâu ôh geh nau đit prêng.”* 2Kôranh jan brah dŭt kuŏng rnha Ananês đă bunuyh i gŭ dăch kêng Pôl nây tap mbung păng. 3Pôl lah ma kôranh i nây: “Kôranh Brah mra lơh may mâu klaih, yorlah may jêng bunuyh i geh nuih n'hâm ndŏp mpôn tâm ban ma mpêr lĕ văm i bu hâng ma dak klo nglang. May gŭ ta dja gay ma phat dôih gâp tâm di đah nau vay bân, yơn ma may đă bu tap gâp jêng tih đah ma nau vay bân.” 4Bunuyh i gŭ dăch kêng păng ri lah păng: “Moh may bănh ngơi rak suai ma păng kơt nây, păng i kôranh jan brah dŭt kuŏng i Kôranh Brah lĕ kơih!” 5Pôl ơh: “Hơi phung oh nô kônh va, gâp mâu ôh gĭt lah păng i kôranh jan brah dŭt kuŏng, lah ndri gâp lĕ tih, yorlah ta Nau Kôranh Brah Ngơi geh nchih lah: ‘Lơi ôh khân ay may ngơi djơh ma kôranh phung ƀon lan may nơm’ .” 6Tât ma Pôl gĭt bunuyh gŭ rƀŭn ta ntŭk nây, geh du mpôl jêng phung Sađôsi, geh du mpôl jât jêng phung Pharisi, jêh ri păng ngơi dŭt nteh lah ma mpôl kôranh jan kar phung bri Yuđa nây: “Hơi phung oh nô kônh va, gâp dja jêng phung Pharisi, bơ̆ gâp nơh jêng phung Pharisi đŏng, bu ŭch phat dôih gâp, yor ma bân geh nau rnơm rkâk bunuyh khât dâk rêh tay!”* 7Jêh Pôl ngơi kơt nây, ntŭk rƀŭn nây jêng tâm nkhah nkhat băl, yorlah phung Pharisi, đah ma phung Sađôsi geh nau tâm rlăch băl.* 8Phung Sađôsi tâm rlăch yor ma khân păng mâu iăt ôh lah geh bunuyh khât dâk rêh tay, mâu iăt ôh lah geh tông păr, mâu lah huêng, yơn ma phung Pharisi iăt lĕ ndơ nây lah geh dadê. 9Dôl nây geh nau ngơi khôh vêt vê chuê chuăng ngăn, jêh ri geh nơm nti mpeh ma phung Pharisi dâk lah: “Hên mâu ôh say bunuyh dja geh nau tih ta păng, klăp lah geh huêng, mâu lah tông păr gŭ ngơi ndrel păng.” 10Say geh nau tâm rlăch lơ hô, kôranh tahen kuŏng đă kon tahen sŏ mphŏk Pôl bơh phung nây leo sât ta pôyh, yorlah păng klach bu nkhât sa hêk Pôl ri. 11Ta măng nây Kôranh Yêsu tâm mpơl ma Pôl, dâk kêng meng păng ri, lah ma păng: “Hơi Pôl, may lơi klach ôh, iăt ma may mbơh nau khlay Gâp ta ƀon Rôm, kơt may lĕ mbơh ta ƀon Yêrusalem dja đŏng.”*

Bunuyh aƀă tâm di nau ŭch nkhât Pôl

12Tât ôi tay ri, phung Israel aƀă lĕ tâm di du ntôr nau, khân păng sơm săk ăn tât geh nkhât Pôl mơ dâng nhêt dâng sông.* 13Phung i lĕ tâm di du ntôr nau nây, geh 40 nuyh rlau. 14Lĕ phung nây leo băl hăn mâp ma mpôl kôranh jan brah, ndrel ma mpôl kôranh jan kar, khân păng mbơh ma phung nây: “Hên lĕ jêh sơm săk ta bơh năp măt Kôranh Brah, lah ê hŏ geh nkhât Pôl, hên mâu ôh nhêt mâu ôh sông. 15Lah ndri ăn khân may tâm di băl đah ma mpôl kôranh jan kar phung bri Yuđa dâng lĕ, ôp kôranh tahen kuŏng ri, dăn păng leo Pôl ta ntŭk khân may rƀŭn nây. Khân may jan tâm ban ma ŭch gĭt n'hêl nau păng du tơ̆ jât, hên ma gŭ kŏp nkhât păng ê lor păng ma tât ta dja.”*

16Yơn ma i mon bu klô+ Pôl ri, păng gĭt nau nây, jêh ri păng hăn mâp Pôl ta pôyh ri, gay ma mbơh ăn păng gĭt. 17Pôl kuăl du huê kôranh tahen mbơh ma păng: “Dăn may leo bu klô ndăm dja, hăn mâp kôranh tahen kuŏng, yorlah păng geh nau ŭch mbơh.” 18Jêh ri păng leo bu klô ndăm nây hăn mâp kôranh tahen kuŏng, mbơh ma păng: “Bunuyh dôih rnha Pôl nây nơh, păng kuăl gâp, ăn gâp leo bu klô ndăm dja hăn mâp may, yorlah bu klô ndăm i nây geh nau ŭch mbơh ma may.” 19Jêh ri kôranh tahen kuŏng nây têk ti bu klô ndăm du ƀah bơh bu, ôp êng păng: “Moh nau may ŭch mbơh ma gâp mêh?” 20Bu klô ndăm nây mbơh ma păng: “Mpôl kôranh bri Yuđa lĕ tâm di du ntôr nau, gay ma dăn may leo Pôl hăn mâp mpôl kôranh jan kar phung bri Yuđa ta nar ôi tay. Khân păng jan tâm ban ma ŭch gĭt n'hêl nau păng. 21Yơn ma dăn may lơi ôh iăt nau phung i nây, kôranh, yorlah lĕ geh 40 nuyh rlau bu lĕ kŏp trong gay ma lơh păng. Phung i nây lĕ sơm săk, lah ê hŏ geh nkhât Pôl, khân păng mâu ôh nhêt mâu ôh sông. Aƀaơ dja khân păng lĕ ndrăp lĕ phiao, hôm kŏp lôh nau bơh may dơm.” 22Jêh ri kôranh tahen kuŏng ăn bu klô ndăm nây sât, buay păng lơi ăn nkoch ma bu ôh lĕ nau i păng lĕ nkoch nây.

Bu njŭn Pôl ta ƀon Sêsara

23Jêh bơh nây, kôranh tahen kuŏng i nây kuăl kôranh tahen păng bar hê mbơh ma khân păng: “Mong sân măng dja hăn ta ƀon Sêsara, khân may ndrăp tahen brô̆ jŏng ăn geh 200 nuyh, tahen ncho seh 70 nuyh, ndrel ma tahen ndjôt tak 200 nuyh. 24Ndrăp đŏng du mlŏm seh ăn ma Pôl de ncho, gay ma leo păng hăn mâp kôranh kuŏng Phêlik ma nau đăp mpăn.” 25Jêh ri păng nchih samƀŭt du n'ha ăn ma kôranh kuŏng i nây, lah kơt nđa: 26“Samƀŭt dja tă bơh gâp rnha Klôđês-Lusia, dăn kôh mbah lah ueh ma kôranh kuŏng Phêlik. 27Bu klô dja, phung Israel lĕ nhŭp ŭch nkhât lơi păng, yơn ma gâp, ndrel ma tahen năn sŏ rklaih păng lôh bơh phung i nây, tât ma gâp gĭt lah păng jêng phung ƀon lan Rôm.* 28Gâp njŭn păng ma mpôl kôranh jan kar phung bri Yuđa, yorlah gâp ŭch gĭt moh nau dâng bu ntôn ôbăl.* 29Tâng ma nau gâp say bu ntôn ôbăl ma nau vay mpeh ma khân păng nơm dơm, păng mâu geh ôh nau tih tât ma khât săk, mâu lah tât ma nhŭp ma krŭng.* 30Jêh ri geh đŏng bunuyh hăn mbơh ma gâp: Phung Israel aƀă lĕ tâm di du ntôr nau ŭch nkhât păng. Kơt ndri dâng gâp njŭn bunuyh dja ma may ro, ntay dâng gâp đă phung i tơm ntôn nây hăn mâp mbơh nau i nây ma may ta nây.”

31Jêh ri phung tahen nây leo Pôl hăn ta ƀon Ŏntipatris dâng măng ro, ƀoi nau kôranh tahen kuŏng đă ma khân păng ri nơh. 32Tât ôi tay ri, hôm rong tahen ncho seh dơm hăn ndrel Pôl, khân păng nơm ri plơ̆ sât tay a pôyh dja. 33Tât ta ƀon Sêsara, khân păng ndơ̆ samƀŭt, ndrel ma njŭn Pôl nây ăn ma kôranh kuŏng ri. 34Jêh kôranh kuŏng nây rŏ samƀŭt i nây lĕ phiao, păng ôp Pôl bơh tă bri. Tât ma păng gĭt Pôl tă bơh bri Kilikia,* 35păng lah ma Pôl: “Kŏp tât phung tơm ntôn may a dja, dâng gâp ăn may mbơh nkoch nau may ma gâp.” Jêh ri păng đă bu krŭng Pôl ta nhih kuŏng kađăch Hêrôt+ jan.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index