Search form

Kôranh Oh Mon 25

Pôl ŭch ăn kôranh kađăch phat dôih păng

1Phêstus tât ta ƀon Sêsara geh pe nar, jêh ri păng lôh bơh ƀon nây hăn a ƀon Yêrusalem. 2Ta nây mpôl kôranh jan brah, ndrel ma mpôl kôranh bri Yuđa hăn mâp Phêstus gay ma ntôn Pôl. Phung nây bonh Phêstus,* 3dăn păng ăn bu njŭn Pôl ta ƀon Yêrusalem, gay ma ăn păng nhhơ nuih n'hâm ueh păng ma kôranh bri Yuđa. Yơn ma khân păng lĕ tâm di du ntôr nau kŏp nkhât Pôl rŏ trong. 4Phêstus ơh ma phung nây: “Pôl lĕ bu krŭng păng ta ƀon Sêsara, jêh ri gâp plơ̆ sât gơnh ta ƀon nây đŏng. 5Lah ndri ăn khân may đă kôranh aƀă hăn ndrel gâp a ri, jêh ri lah geh tih ta păng, ntôn păng dô.” 6Phêstus gŭ ta ƀon Yêrusalem geh sân, jât nar, jêh ri păng plơ̆ sât ta ƀon Sêsara. Tât ôi tay păng gŭ ta rnơl phat dôih, đă bu leo Pôl ta ri. 7Tât păng ta ri, mpôl kôranh bri Yuđa i tă bơh ƀon Yêrusalem gŭ njôm jŭm păng, jêh ri ntôn ôbăl dôih jru jru ŏk ngăn, tih ma mâu ôh say mbơh n'hêl nau tih i nây. 8Pôl ơh: “Gâp mâu ôh prot jan tih đah nau vay phung Israel, đah nhih jan brah ma Kôranh Brah, mâu lah đah kôranh kađăch ƀon Rôm.”* 9Yor ma Phêstus păng ŭch nhhơ nuih n'hâm ueh ma mpôl kôranh bri Yuđa, păng lah ma Pôl kơt nđa: “May ŭch đŏng hăn ta ƀon Yêrusalem ri ndrel gâp, gay ma gâp phat dôih nau dja?”* 10Pôl ơh: “Ta dja jêng ntŭk phat dôih kôranh kađăch ƀon Rôm, di ma phat dôih gâp ta dja. Gâp mâu ôh prot jan tih đah ma phung Israel, kơt may lĕ gĭt n'hêl jêh nau dja. 11Lah gâp mâp jan kue mâu lah jan tih, geh dôih jru tât ma khât săk, gâp mâu ôh rlăch khât, yơn ma lah nau khân păng ntôn gâp nây mâu ngăn, lah ndri mâu ôh di njŭn gâp ăn ma khân păng. Gâp ŭch hao nau dja tât a kôranh kađăch ta ƀon Rôm ri.”* 12Jêh ri Phêstus tâm nchră đah ma phung kôranh kơl păng ta nây, păng lah ma Pôl: “May dăn hao nau may a kôranh kađăch ri, lah ndri may hăn a păng dô.”

Phêstus nkoch dôih Pôl ăn ma kađăch Agripa gĭt

13Tât sân, jât nar bơh kơi nây, tât brô̆ kađăch Agripa+ , ndrel ma oh bu ur păng rnha Ƀêrênis, khân păng hăn ta ƀon Sêsara, gay ma hăn khŏl ôp ueh lăng Phêstus. 14Kađăch gŭ ta ƀon nây jŏ nar, jêh ri Phêstus nkoch nau Pôl ăn ma kađăch nây gĭt, păng lah: “Geh du huê bunuyh dôih ta trôm ndrung i Phêlik ê hŏ phat dôih hôm rong ta nây.* 15Dôl gâp hăn ta ƀon Yêrusalem, geh mpôl kôranh jan brah, ndrel ma mpôl kôranh bri Yuđa ntôn păng, dăn ăn gâp tê̆ dôih păng.* 16Gâp lah ma khân păng, ta phung Rôm mâu vay geh ôh njŭn du huê ăn bu tê̆ dôih, lah nơm i tơm dôih ê hŏ gŭ tâm mâp ngơi bơh to bơh dja đah ma nơm i tơm ntôn lor. 17Tât phung i nây ta dja nơh, kah nar ôi tay gâp gŭ ta ntŭk phat dôih, ndrel ma đă bu leo Pôl ro, mâu ôh kŏp jŏ. 18Phung i tơm ntôn păng gŭ ta ntŭk phat dôih ri dadê đŏng, yơn ma mâu ôh say ntôn du ntil ndơ tih kuŏng kơt nau gâp mân lor.* 19Khân păng man ma tâm rlăch ta nau vay phung khân păng nơm, ndrel ma nau du huê bunuyh rnha Yêsu lĕ khât, yơn ma Pôl lah hôm rêh du ri dơm. 20Yorlah gâp mâu vay phat dôih nau tâm rlăch kơt i nây, ndri dâng gâp ôp Pôl lah păng ŭch hăn ta ƀon Yêrusalem, gay ma phat dôih ta nây+ . 21Yơn ma păng ŭch hao nau dja tât ma kôranh kađăch phat dôih, ndri dâng gâp đă bu krŭng păng ta trôm ndrung jât, kŏp tât nar gâp njŭn păng ăn ma kôranh kađăch.”* 22Kađăch Agripa lah ma Phêstus: “Gâp ŭch iăt nau bunuyh nây ngơi đŏng.” Phêstus ơh: “Nar ôi tay kađăch tăng nau păng ngơi.”

Pôl gŭ bơh năp măt kađăch Agripa

23Tât nar ôi tay ri, kađăch Agripa, ndrel ma Ƀêrênis, hăn ta ntŭk jrô rƀŭn kuŏng rưm khưm ngăn. Ta nây geh phung kôranh tahen kuŏng, ndrel ma phung kôranh ta ƀon nây hăn ndrel păng. Jêh ri Phêstus đă bu leo Pôl hăn ta ri. 24Phêstus lah: “Gâp dăn nkoch ăn ma kađăch, ndrel ma dâng lĕ bunuyh i văch gŭ ndrel gâp ta dja, bunuyh dja dâng lĕ phung Israel ta ƀon Yêrusalem, ndrel ma ta ƀon dja, khân păng hăn ntôn păng ta gâp, nđâp ma nter đă nkhât lơi păng. 25Lŏng gâp dja mâu ôh say geh nau tih ta păng tât ma khât săk, yơn ma săk păng nơm ŭch dăn nau dja hao tât ta kôranh kađăch bân ta ƀon Rôm. Ndri dâng gâp mân njŭn păng ăn hăn mâp kôranh kađăch ta ri.* 26Gâp ê hŏ ôh geh nau n'hêl nanê̆ ma nchih nau păng ma ăn kôranh kađăch i nây gĭt, kơt ndri dâng gâp đă bu kuăl păng hăn mâp khân ay may ta dja, yơn ma nau khlay i hô nơh jêng ŭch mâp ma kađăch nơm dja. Lah lôch jêh ôp păng, ri mơ gâp geh nau aƀă ma blao nchih ta samƀŭt. 27Yorlah tâng ma nau mân gâp, lah njŭn bunuyh dôih, ăn geh nchih nkoch n'hêl nanê̆ nau ntôn ta samƀŭt ri đŏng.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index