Search form

Kôranh Oh Mon 5

Ananês, ndrel ur păng Saphira

1Jêh ri geh du huê bu klô rnha Ananês, i ur păng rnha Saphira, bar hê khân păng nây tăch neh khân păng nơm đŏng.* 2Jêh tâm nchră ndrel ur păng nơm, khân păng sŏ prăk rnoh khlay neh nây prăp ăn ma khân păng nơm ƀă, prăk i hôm ri Ananês hăn ăn ta mpôl kôranh oh mon. 3Păng tât ta nây, Pêtrôs lah păng: “Hơi Ananês! Mơm dâng Satăng i kôranh mpôl brah djơh nsŭk nuih n'hâm may hô ngăn, dâng may mƀrôh Brah Huêng Ueh i kloh ueh? May lah may ăn prăk tăch neh i nây dâng lĕ, tih ma may lĕ sŏ prăk i nây prăp ma may nơm ƀă. 4Bơh ntơm neh i nây jêng neh may nơm ngăn ƀah? Tât ma lĕ jêh tăch, prăk i geh nây hôm dah may nơm ma ŭch dŏng đŏng. Tih ma mơm dâng may geh nau mân ŭch mƀrôh kơt nây chrao? Dja mâu geh ôh mƀrôh ma bunuyh dơm, jêng mƀrôh ma Kôranh Brah đŏng.”* 5Tât Ananês tăng nau nây, păng chôt khât ndal ro. Lĕ bunuyh i tăng nau dja, bu klach hô ngăn. 6Jêh ri mpôl bu klô ndăm put njor bunuyh khât nây, tung leo tŏp a môch ri. 7Klăp lah geh pe mong bơh kơi nây, i ur Ananês hăn tât ta nây đŏng, păng mâu gĭt ôh nônao i lĕ geh nây. 8Jêh ri Pêtrôs ôp păng: “Lŏng ay mbơh ma gâp, sai ay ndrel ay, tăch neh nơh geh du dja ngăn ƀah?” Păng ơh: “Ơ! Geh du dja ngăn.” 9Pêtrôs lah ma păng: “Mơm dâng khân ay tâm di du ntôr nau, rlong Brah Huêng Ueh Kôranh Brah kơt nây? Uănh nây! Bunuyh i tŏp sai ay lĕ sât tât ta bôk mpông nây, jât nây bu tung ay leo tŏp a ri đŏng+ .” 10Jêh ri păng chôt khât kêng jŏng Pêtrôs ri ro. Tât mpôl bu klô ndăm bơh ri lăp say bu ur nây khât ta ri, khân păng leo băl tung tŏp kêng môch i sai ri đŏng. 11Dâng lĕ bunuyh i nsing ma Brah Yêsu, ndrel ma lĕ bunuyh i tăng lư nau i nây, klach dŭt hô ngăn.

Mpôl kôranh oh mon nhhơ nau dơi êng êng

12Ta nôk nây mpôl kôranh oh mon jan nau mbên lĕ nau ngăn ŏk ăn ma phung ƀon lan. Dâng lĕ phung nsing, khân păng tâm di du ntôr nau gŭ rƀŭn ta ndring Salômôn ri.* 13Phung i mâu nsing mâu ôh bănh dah ma hăn lăp ndrel ta khân păng ri, yơn ma phung i nây rnê ma khân păng dadê ngăn. 14Lŏng bunuyh sât nsing ma Brah Yêsu lơ ma ŏk lơ ma ŏk, nđâp ma bu ur nđâp ma bu klô ngăn. 15Jêh say jêh tăng lĕ nau mpôl kôranh oh mon jan nơh, kơt ndri dâng bu tung bunuyh geh nau ji êng êng ăn bêch ta gre, ta mbêl rŏ meng trong ri. Lah Pêtrôs hăn glăt rŏ nây, sơm ma geh gui păng eng ma n'hâm ta mpôl bunuyh ji ri, gay ma bah nau ji khân păng ri.* 16Geh ŏk đŏng bunuyh hăn ta nây, khân păng hăn tă bơh ƀon jê̆ jê̆ i dăch ma ƀon Yêrusalem nây, khân păng tung bunuyh geh nau ji kuet, leo bunuyh geh nau jêr jŏt yor ma brah djơh, lĕ mpôl i nây bah dadê.

Bu jan jêr ma mpôl kôranh oh mon

17Nôk nây kôranh jan brah dŭt kuŏng, ndrel ma dâng lĕ mpôl i gŭ ndrel păng nây jêng mpôl Sađôsi, khân păng tâm mâu nach hô ngăn, yor ma geh phung ƀon lan ŏk tâng mpôl kôranh oh mon,* 18jêh ri nhŭp mpôl i nây krŭng ta trôm ndrung. 19Nôk măng ri, geh du huê tông păr tă bơh Kôranh Brah, hăn pơk mpông ndrung nây, ăn mpôl kôranh oh mon lôh n'ho ma lah ma khân păng:* 20“Hăn khân may brô̆ ta jŏng gung nhih jan brah ma Kôranh Brah ri, jêh ri nkoch ma phung ƀon lan, dâng lĕ nau mơm dâng Kôranh Brah ăn nau rêh n'ho ro ma khân păng.” 21Jêh tăng nau tông păr lah kơt nây, khân păng leo băl hăn ta jŏng gung nhih jan brah ơm ôi, nti phung ƀon lan ta nây.

Jêh ri kôranh jan brah dŭt kuŏng, ndrel ma dâng lĕ mpôl i gŭ ndrel păng nây, kuăl rgum mpôl kôranh jan kar ta bri Yuđa dâng lĕ văch gum dadê, jêh ri đă bu leo mpôl kôranh oh mon bơh trôm ndrung ri hăn ta nây. 22Bu hăn tât ta trôm ndrung ri, uănh kôranh oh mon ta ri mâu hôm say ôh, jêh ri plơ̆ bơh ri mbơh ma dâng lĕ mpôl kôranh jan kar bri Yuđa ri lah: 23“Tât ta ndrung ri, hên say mpông hôm e ntâl kơt ơm, mpôl tahen hôm gŭ uănh bơh dih ri đŏng, tih ma tât pơk mpông uănh mâu hôm ôh say du huê bunuyh ta trôm ndrung ri.” 24Tât ma tăng nau nây, kôranh tahen nhih jan brah, ndrel ma mpôl kôranh jan brah, khân păng mâu hôm blao mân ôh ma mpôl kôranh oh mon, ndrel ma nau i nây. 25Jêh ri geh du huê bunuyh tât ta ri, păng mbơh: “Bunuyh i khân may krŭng nơh gŭ ta ri, khân păng gŭ nti bu ta jŏng gung nhih jan brah ri.” 26Jêh ri kôranh tahen i nây, leo tahen+ nhih jan brah hăn nhŭp mpôl kôranh oh mon bơh a ri, yơn ma khân păng mâu ôh pŭ mbang mpôl kôranh oh mon nây, yorlah klach phung ƀon lan ntŭp khân păng ma lŭ.*

27Tât ta ntŭk rgum mpôl kôranh jan kar ta bri Yuđa ri, khân păng ăn mpôl kôranh oh mon nây dâk bơh năp mpôl kôranh i nây. Jêh ri kôranh jan brah dŭt kuŏng ôp mpôl kôranh oh mon nây: 28“Mơm khân may jan kơt nđa? Hên lĕ buay khân may dŭt hô mâu ăn nti nau nây ma bu, yơn ma aƀaơ ri khân may lơ ma nti nau Yêsu ƀon Nasaret lam ƀon Yêrusalem dja ngăn! Ndrel ma ŭch tê̆ dôih hên đŏng yor ma nau khât bunuyh i nây nơh.”* 29Pêtrôs, ndrel ma kôranh oh mon dâng lĕ ơh drơu: “Iăt ma hên iăt nau Kôranh Brah, đah ma iăt nau bunuyh.* 30Kôranh Brah i u che bân yơk mbah nơh, lĕ Păng rklaih Kôranh Yêsu ăn dâk rêh, i khân mre nkhât Păng ta si tâm rkăng nơh.* 31Kôranh Brah n'hao Kôranh Yêsu ăn Păng gŭ bơh ma Kôranh Brah nơm, ăn Păng jêng kôranh, ndrel ma nơm rklaih, gay ma ăn phung ƀon lan Israel rgâl nuih n'hâm djơh, jêh ri Kôranh Brah yô̆ nđach mâu hôm kơp nau tih khân păng.* 32Hên dja jêng bunuyh tơm mbơh ma nau i hên lĕ say nây nơh, ndrel ma Brah Huêng Ueh i kloh ueh i Kôranh Brah de ăn ma dâng lĕ bunuyh i gŭ iăt ma Păng, Păng jêng tơm mbơh nau dja đŏng.”* 33Tât ma mpôl kôranh jan kar ta bri Yuđa tăng nau i nây, khân păng ji nuih dŭt hô, ŭch ma nhŭp nkhât mpôl kôranh oh mon ro.* 34Yơn ma geh du huê bunuyh phung Pharisi, păng rnha Gamaliel, păng jêng nơm nti nau vay phung Israel, dâng lĕ ƀon lan yơk ma păng dadê. Jêh ri păng dâk bơh năp mpôl kôranh nây, đă bu nglôh mpôl kôranh oh mon a dih ri ƀŏt, 35jêh ri păng lah: “Hơi oh nô phung Israel, ăn khân may njrăng ma nau khân may ŭch lơh ma mpôl i nây. 36A lor nơh geh du huê rnha Thơđas, păng kơp êng săk păng nơm jêng kôranh, geh bunuyh 400 nuyh tâng păng. Yơn ma bu de nkhât păng, jêh ri lĕ bunuyh i tâng păng nây du chah chrai lĕ phiao. 37Jêh ma nây, nôk bu jan nchih săk ƀon lan, geh du huê rnha Yuđas, tă bơh bri Galilê, păng leo bunuyh tâm lơh, geh bunuyh tâng păng đŏng. Jêh ri Yuđas bu de nkhât đŏng, jêh ri lĕ bunuyh i tâng păng nây du chah chrai lĕ phiao. 38Lah ndri gâp dăn mbơh ma khân may: Lơi hôm joi nau ma mpôl i nây, ƀơk ăn khân păng sât a ri. Lah nau khân păng ŭch jan lôh tă bơh bunuyh, lah ndri nau i nây mra roh hêng ro, 39yơn ma lah lôh tă bơh Kôranh Brah, khân may mâu ôh dơi jan khân păng. Gâp dăn mbơh ma khân may, ăn khân may njrăng yơ̆, klach lah khân may jêng bunuyh tâm rdâng đah Kôranh Brah chrao, lah tâm rdâng đah Păng dơi Păng ro.” Lĕ bunuyh i gŭ rƀŭn ta nây iăt nau păng dadê, 40jêh ri kuăl mpôl kôranh oh mon lăp ta ri jât, đă bu rpăt khân păng ma rse, jêh ri buay mâu hôm ôh ăn nkoch ma Brah Yêsu jât, jêh ri ƀơk ăn khân păng sât.* 41Mpôl kôranh oh mon du sât bơh ntŭk nây nđâp ma nuih n'hâm răm maak ngăn, say nau bu mưch bu rpăt khân păng nơh yor ma nau nsing ma Brah Yêsu. Khân păng răm maak yor ma nau bu mưch rpăt i nây ăn khân păng gĭt ngăn Kôranh Brah kơp khân păng geh nau khlay ma Păng nơm, ndri dâng Păng ăn bu jan jêr ma khân păng, kơt bu lĕ jan jêr ma Brah Yêsu nơh đŏng.* 42Jêh ri ăp nar ăp nar ro khân păng ntŭm nti phung ƀon lan, ta jŏng gung nhih jan brah, rŏ jay, ndrel ma mbơh nkoch nau mhe mhan ueh i Brah Yêsu jêng Brah Krist i nơm rklaih phung Israel.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index