Search form

Kôranh Oh Mon 6

Nau kơih pơh nuyh ma kơl jan kar

1Nôk nây phung oh mon lơ ma ŏk lơ ma ŏk. Ta phung i nây geh mpôl phung Israel i ngơi nau ngơi Grek dơm+ , yorlah khân păng deh ta bri êng. Khân păng tâm rlăch ma mpôl phung Israel i ngơi nau ngơi Hêbrơ ri, yorlah dôl bu tâm pă ndơ sông sa ma bu ur ndrô khât sai ăp nar, bu chuêl ma bu ur ndrô khât sai mpôl ngơi nau ngơi Grek nây.* 2Jêh ri geh du nar 12 nuyh mpôl kôranh oh mon nây, kuăl rgum phung nsing dâng lĕ, lah ma khân păng kơt nđa: “Mâu di ôh lah ăn hên mƀăr lơi mbơh nkoch nau Kôranh Brah, gay ma jan kar tâm pă ndơ sông sa dja. 3Hơi oh nô, ăn khân ay may kơih bunuyh bu klô pơh nuyh tă bơh phung khân ay may nây, jêng bunuyh i lư nau ueh ta săk khân păng, geh Brah Huêng Ueh gŭ ta khân păng, ndrel ma geh nau mân gĭt blao. Hên ŭch đă khân păng jan kar nau dja.* 4Hên dja, ăn ma gŭ mân ma nau mbơh sơm, ndrel ma mbơh nkoch nau Kôranh Brah hŏ.” 5Lĕ nau nây phung nsing răm ngăn, jêh ri khân păng kơih Satêphan+ , păng jêng bunuyh geh nau nsing hô ngăn, bêng ma Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ta păng, geh Philip, geh Prôkhôrus, geh Nikanor, geh Timôn, geh Parmênas, ndrel ma geh Nikŭlah. Nikŭlah tă bơh ƀon kuŏng Ŏntiyôk. Ê lor ma păng nsing ma Brah Yêsu, păng lĕ lăp nsing ma Kôranh Brah tâng nau vay phung Israel. 6Jêh ri khân păng leo pơh nuyh nây hăn dâk bơh năp mpôl kôranh oh mon ri, mpôl kôranh oh mon mbơh sơm tê̆ ti ta khân păng nây,* 7jêh ri mbơh nkoch nau Kôranh Brah lơ ma lư n'găr lam ntŭk. Phung oh mon ta ƀon Yêrusalem ntop lơ ma ŏk, nđâp ma phung bunuyh jan brah ŏk đŏng nsing ma Brah Yêsu.

Satêphan bu de nhŭp

8Du huê Satêphan Kôranh Brah kơl ngăn, ndrel ma ăn nau dơi ma păng jan nau mbên êng êng lĕ nau ngăn ăn ma phung ƀon lan.* 9Nôk nây geh bunuyh aƀă tâm rlăch đah Satêphan ri, khân păng jêng mpôl vay rgum ta du ntŭk ta nhih rƀŭn phung Israel, i bu kuăl lah ‘Nhih rƀŭn phung tă jan dâk bu’. Khân păng phung Israel tă bơh ƀon kuŏng Kiren, tă bơh ƀon kuŏng Aleksantri, geh aƀă jât tă bơh bri Kilikia, ndrel ma tă bơh bri Asi. 10Tih ma phung i nây mâu hôm ôh blao tâm rlăch ma păng, yorlah geh Brah Huêng Ueh kơl ăn păng ngơi geh nau mân gĭt blao. 11Jêh ri phung i nây nsôch ma bunuyh aƀă, đă bu ngơi nchơt kơt nđa: “Hên lĕ tăng nau păng ngơi mưch rmot ma Môsê i ăn nau vay tă bơh Kôranh Brah ma bân, ndrel ma mưch rmot Kôranh Brah.” 12Phung i nây ngơi nkri ma phung ƀon lan, ngơi nkri ma mpôl kôranh bri Yuđa, ndrel ma phung nơm nti nau vay phung Israel. Bu nhŭp Satêphan njŭn ôbăl ta mpôl kôranh jan kar phung bri Yuđa. 13Jêh ri khân păng đă bunuyh aƀă ngơi nchơt lah kơt nđa: “Bunuyh dja ngơi mưch rmot ma nhih jan brah ma Kôranh Brah, ndrel ma nau vay phung Israel, mâu rlu ôh.* 14Hên lĕ tăng păng lah: Yêsu i tă bơh ƀon Nasaret nây, ŭch rơih lơi nhih jan brah dja, ndrel ma ŭch rgâl lơi nau vay phung Israel i Môsê lĕ ăn jêh ma bân kăl e nơh.” 15Jêh ri lĕ phung i gŭ rƀŭn ta nhih kôranh jan kar phung bri Yuđa nây, uănh phŏng jât Satêphan ri dadê, say muh măt păng tâm ban ma muh măt tông păr Kôranh Brah ngăn.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index