Search form

Kôlôh 3

1Lah ndri, yorlah+ khân ay may tâm ban ma lĕ dâk rêh ndrel Brah Krist, ăn khân ay may joi hŏm ndơ i geh nau khlay ta ntŭk Kôranh Brah nơm, jêng ntŭk i Brah Krist gŭ mpeh bơh ma ti Păng nơm ta ntŭk bu yơk rlau bu.* 2Ăn mân ma ndơ geh nau khlay ta ntŭk Kôranh Brah nơm hŏ, lơi mân ôh ndơ ta neh ntu dja,* 3yorlah khân ay may tâm ban ma lĕ khât jêh, jêh ri aƀaơ dja khân ay may lĕ geh jêh nau rêh mhe i nây, bol lah ê hŏ say kađôi. 4Brah Krist ăn khân ay may geh nau rêh mhe i nây, tât nar Păng nsôh săk ăn ma dâng lĕ bunuyh say nau chrêk lơp Păng, ta nar i nây đŏng Kôranh Brah ăn khân ay may gŭ ndrel Păng ta nau chrêk lơp i nây.*

Nau rêh ơm, ndrel ma nau rêh mhe

5Lah ndri ăn khân ay may nkhât lơi hŏm dâng lĕ ndơ djơh ta nuih n'hâm. Jêng nau tâm dŏng, nau kơnh hô ir, nau kơnh ma nau khơh kler, nau kơnh ma ndơ djơh, ndrel ma nuih n'hâm rvan kơnh geh ma drăp ndơ. Nau rvan kơnh geh ma drăp ndơ i nây jêng tâm ban ma yơk mbah brah êng.* 6Yor ma khân păng jan dâng lĕ ndơ i nây, dâng Kôranh Brah mra tê̆ dôih ta nar jât năp tay ma phung bunuyh i mâu iăt Păng. 7Bơh ntơm nơh khân ay may lĕ vay jan dâng lĕ ndơ i nây đŏng, ê lor ma khân ay may sât nsing ma Brah Yêsu. 8Yơn ma aƀaơ dja iăt ma khân ay may mƀăr lơi hŏm dâng lĕ ndơ dja, nau ji nuih, nau dôh nuih, nau nuih n'hâm djơh, nau ngơi nchơt bu, ndrel ma nau mbơh ngơi bir lôh bơh bŏr mbung khân ay may nây.* 9Lơi ôh tâm mƀrôh băl, yor ma khân ay may lĕ mƀăr lơi nuih n'hâm ơm i ŭch jan djơh.* 10Khân ay may lĕ geh nuih n'hâm mhe i lơ ma mhe, yor ma khân ay may lơ ma hô gĭt năl Nơm rhăk njêng khân ay may. Khân ay may lơ ma jêng tâm ban ma Păng. Ndơ i nây tâm ban ma droh lơi kho ao ơm, nsoh kho ao mhe. 11Mâu hôm geh ôh phung i mâu di phung Israel, mâu lah phung Israel đŏng, phung i lĕ koh ntô, mâu lah phung i mâu koh ntô đŏng, phung bunuyh bri, mâu lah phung bu năch êng đŏng, phung dâk bu, mâu lah phung kon me đŏng, yorlah Brah Krist dơm geh nau khlay, Păng gŭ ndrel dâng lĕ bân.*

12Kôranh Brah lĕ kơih jêh khân ay may jêng phung ƀon lan Păng nơm, ndrel ma Păng rŏng khân ay may. Lah ndri ăn khân ay may geh nuih n'hâm yô̆ nđach, nuih n'hâm ueh, nuih n'hâm dêh rhêt, nau blao njŭr êng săk, nđâp ma nau ăt nuih.* 13Ăn nsrôyh gŭ ndrel băl, bol lah geh nau bu mâu lăng jan ueh kađôi. Lah geh du huê bunuyh nduih bunuyh a êng jan djơh, ăn tâm yô̆, lơi hôm tâm klăp ndăng. Brah Yêsu lĕ yô̆ jêh khân ay may, mâu hôm klăp ndăng, lah ndri ăn khân ay may jan tâng kơt Păng đŏng.* 14Rlau bơh nây jât, ăn khân ay may geh nuih n'hâm rŏng dâng lĕ bunuyh, yorlah nau rŏng jan ăn tâm gŭ ndrel dŭt ueh ngăn, ăn geh nuih n'hâm nau mân du ntôr nau. 15Ăn nau đăp mpăn Brah Krist jêng kôranh ta nuih n'hâm khân ay may, gay ma gŭ ta nau đăp mpăn ndrăng phung nsing. Jan kơt nây yorlah lĕ Kôranh Brah kuăl jêh khân ay may nơh jêng du mpôl tâm ban ma du săk jăn dơm. Jêh ri ăn lah ueh ma Kôranh Brah nâng.* 16Ăn nau ntŭm nti Brah Krist jêng kôranh ma dâng lĕ ndơ khân ay may gĭt, khân ay may jan. Jêh ri tâm ntŭm nti, tâm nkah ndrăng nơm ma nau gĭt blao ăp ntil. Ăn mprơ geh nuih n'hâm lah ueh ma Kôranh Brah, ma nau mprơ ơm, ma nau mprơ rnê ma Kôranh Brah, ndrel ma nau mprơ tă bơh Brah Huêng Ueh.* 17Dâng lĕ ndơ khân ay may jan, bol lah nau mbơh ngơi, mâu lah nau a êng kađôi, iăt ma jan tâng nau ŭch Kôranh Yêsu dadê, nđâp ma lah ueh Kôranh Brah Bơ̆ bân, yor ma khân ay may tâm rnglăp ma Kôranh Yêsu.

Nau đă ma rnăk vâl i nsing ma Brah Krist

18Ơ rôh me i lĕ geh sai, ăn iăt sai khân ay nơm, yorlah nau i nây jêng di ma phung nsing ma Kôranh Yêsu.* 19Ơ kônh va i lĕ geh ur, rŏng hŏm đah ur khân may nơm, lơi ôh jan djơh ma păng.* 20Ơ phung kon se, ăn iăt hŏm nau mê̆ bơ̆ ma dâng lĕ ndơ jan, yorlah jan kơt nây di nuih n'hâm Kôranh Brah ngăn.* 21Ơ phung i lĕ jêng bơ̆, lơi ôh gŏ lŏk kon khân may, klach lah khân păng rdja nuih n'hâm.* 22Ơ khân ay may i jêng dâk bu, iăt hŏm kôranh khân ay may nơm ta neh ntu dja ma dâng lĕ ndơ i khân ay may jan. Mâu ôh di jan kơt nây nôk kôranh say gay ma ăn păng rnê dơm, ăn khân ay may jan ma lĕ nuih n'hâm, yorlah khân ay may klach yơk ma Kôranh Yêsu.* 23Dâng lĕ ndơ i khân ay may jan, ăn khân ay may jan hŏm ma lĕ nuih n'hâm, tâm ban ma jan ăn ma Kôranh Yêsu, mâu di ôh jan ăn ma bunuyh dơm. 24Yorlah khân ay may lĕ gĭt jêh geh nau nkhôm tă bơh Kôranh Yêsu, ndri khân ay may mâu di ôh sơm kơl jan kar ma bunuyh, yơn ma sơm kơl jan kar ma Brah Krist kôranh bân. 25Bu moh jan tih, Kôranh Brah mra plơng ma ndơ tih păng jan, Kôranh Brah mâu ôh kơih bunuyh.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index