Search form

Kôlôh int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 61 klăp lah 28 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh. Păng nchih samƀŭt dja nôk păng hôm gŭ ta trôm ndrung, nau păng gŭ ndrung nây, yor ma nau mbơh nkoch nau mhe mhan ueh (Kôl 4:10). Bu mân lah păng gŭ ndrung ta ƀon Rôm. Nôk Pôl njuăl samƀŭt Kôlôh dja, păng njuăl ndrel đŏng pe ơ̆ samƀŭt a êng jât 1. Êphêsô, 2. Philip, 3. Philêmôn. Nôk nây Pôl nchih samƀŭt aƀă êng đŏng (Kôl 4:16), yơn ma aƀaơ dja bân mâu hôm ôh geh samƀŭt i nây.

Ma samƀŭt a êng i Pôl nchih dăn uănh ta samƀŭt Rôm ta nau bôk ‘Samƀŭt Pôl’.

Ƀon Kôlôh ta bri Asi, Pôl mâu ôh hăn ta ƀon Kôlôh nây, yơn ma păng lĕ ơm gĭt năl nô Êpapras, bu mân lah Pôl leo Êpapras sât nsing ma Brah Krist. Êpapras hăn khŏl Pôl ta trôm ndrung, jêh ri mbơh ma Pôl ma nau mpôl nơm nti nklă i hăn ta ƀon Kôlôh, mpôl nơm nti nklă i nây mbơh lah, nsing ma Brah Krist dơm mâu hŏ găp ma geh nau rklaih bơh nau Kôranh Brah tê̆ dôih yor ma nau tih ăp nơm bunuyh jan, yơn ma hôm iăt ma jan tâng nau đă aƀă jât gay ma geh nau rklaih, kơt lah nau đă nau buay êng êng ta nar Saƀăt i nar rlu phung Israel, nau buay ma ndơ sông sa aƀă, nau iăt ma nhêt ƀŭn phung Israel êng êng (Kôl 2:16-18). Ta samƀŭt dja Pôl nti lah, Brah Yêsu Krist i kon Kôranh Brah nơm, Păng jêng kôranh ma dâng lĕ ntil ndơ. Pôl ŭch n'hao nuih n'hâm phung nsing ta ƀon Kôlôh nây ăn lơ ma hô gŭ ngao tâm di đah nau Kôranh Brah ŭch. Du trong i geh nau khlay hô ngăn ta samƀŭt dja, geh ta Kôl 3:23: ‘Dâng lĕ ndơ i khân ay may jan, ăn khân ay may jan hŏm ma lĕ nuih n'hâm, tâm ban ma jan ăn ma Kôranh Yêsu, mâu di ôh jan ăn ma bunuyh dơm.’

Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja

- Nau ôp ueh lăng (1:1-8)

- Nau jan kar, ndrel ma nau ueh Brah Krist nơm (1:9-2:19)

- Nau rêh gŭ ndrel Brah Krist (2:20-4:6)

- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (4:7-18)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index