Search form

Êphêsô 1:11

11Hên i phung Israel i nsing ma Brah Krist lĕ Kôranh Brah de kơih jêh gay ma sŏ dơn ndơ Păng lĕ ton ma hên kăl e nơh, yor ma hên gŭ ndrel Brah Krist. Păng lĕ ơm kơih hên kơt nây jêng tâng nau mân Păng nơm ŭch. Dâng lĕ ndơ Păng ŭch ăn geh, jêng geh ngăn tâng nuih n'hâm Păng nơm ŭch.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index