Search form

Êphêsô 5

Nau rêh gŭ ta nau ang

1Lah ndri ăn khân ay may jan tâng Kôranh Brah de jan, yorlah khân ay may jêng kon i Kôranh Brah nơm rŏng.* 2Gŭ hŏm ta nau rŏng ma bu ta nau gŭ ngao khân ay may, kơt Brah Krist lĕ rŏng ma bân, jêh ri Păng jao săk Păng nơm ma khât gay ma rklaih bân. Nau jao săk i nây tâm ban ma ndơ jan brah ma Kôranh Brah i ăn Kôranh Brah răm hô ngăn. 3Yor ma khân ay may lĕ jêng phung ƀon lan Kôranh Brah jêh, ta phung khân ay may lơi ôh ăn geh nau tâm dŏng, nau ƀơ̆ ƀơch khơh kler ăp ntil, mâu lah nuih n'hâm rvan kơnh geh ma drăp ndơ. Man ma ngơi dơm ma ndơ i nây, hôm mâu di ma phung ƀon lan Kôranh Brah đŏng.* 4Jêh ri lơi mbơh ngơi ndơ djơh i jan ăn bu geh nau đit prêng, lơi ngơi nau nkhơng, lơi ngơi pâl lă lêng. Dâng lĕ nau i nây mâu ueh ôh. Ăn mbơh ngơi i lah ueh ma Kôranh Brah hŏ.* 5Ăn khân ay may gĭt n'hêl nanê̆, bunuyh i tâm dŏng, bunuyh i jan nau ƀơ̆ ƀơch, bunuyh i nây mâu dơi ôh lăp ta nau Brah Krist mât uănh ta nau Kôranh Brah mât uănh. Bunuyh i kơnh drăp ndơ hô ir mâu dơi lăp kơt nây đŏng. Nau kơnh drăp ndơ tâm ban ma yơk mbah ma brah êng đŏng.* 6Geh bunuyh lah: “Nau i nây mâu chrao ôh.” Lơi ôh ăn bunuyh i nây ndơm khân ay may ma nau ngơi lă lêng nau ngơi i mâu geh nau khlay, yorlah Kôranh Brah ji nuih tê̆ dôih ngăn ro ma bunuyh i jan ndơ i nây i tâm rdâng đah Păng.* 7Lah ndri lơi ôh tâm rnglăp ndrel bunuyh kơt i nây.

8Bơh ntơm nơh khân ay may ê hŏ gĭt năl Kôranh Brah, jêng tâm ban ma gŭ ta nau ngo. Yơn ma aƀaơ dja khân ay may lĕ tâng Kôranh Yêsu, jêng tâm ban ma lĕ gŭ ta nau ang. Lah ndri ăn khân ay may gŭ ngao jêng tâm di ma bunuyh i lĕ geh jêh nau ang ta nuih n'hâm păng nơm.* 9Jêh ri tă bơh geh nau ang i nây, bunuyh gŭ ngao blao jan ăp ntil ndơ ueh, jan sŏng, ndrel ma ngơi nau ngăn.* 10Ăn khân ay may nsrôyh nti ndơ i ăn Kôranh Brah răm. 11Lơi jan ndơ djơh ndrel bunuyh i hôm tâm ban ma gŭ ta nau ngo, yorlah tă bơh nau ngo i nây mâu geh ôh ndơ geh khlay. Iăt ma ăn bu gĭt ndơ djơh i păng jan. 12Moh ndơ bunuyh i nây jan ma nau ndŏp mpôn, nau i nây man ma bu sŏ ngơi dơm hôm e geh nau ƀơ̆ ƀơch đŏng.* 13Dâng lĕ ndơ i geh ta ang, bu gĭt say n'hêl nanê̆ ngăn+ , 14yorlah nau ang ăn bu dơi say dâng lĕ ndơ. Kơt ndri dâng geh lah kơt nđa:

‘Khân ay may i lĕ hăk bêch, kah rngăl hŏm!

Ăn dâk bơh phung bunuyh khât hŏm, ntay dâng Brah Krist ang nchrat ta khân ay may++ .*

15Lah ndri ăn khân ay may njrăng hŏm nau gŭ ngao khân ay may. Lơi ôh jan tâm ban ma bunuyh rluk mâl. Ăn jan tâm ban ma bunuyh i geh nau mân gĭt blao hŏ. 16Ăn gŭ ndrăp săk nâng ma jan ndơ ueh jan ndơ i Kôranh Brah ŭch, yorlah rnôk dja djơh mhĭk ngăn.* 17Lah ndri lơi ôh jan bunuyh rluk mâl, ăn khân ay may gĭt vât ndơ i Kôranh Brah nơm ŭch chrao. 18Lơi ôh ŭch ma ndrănh ŏk, lơi ôh nhŭl ndrănh, yorlah nhŭl leo bunuyh jan djơh. Yơn ma ŭch Brah Huêng Ueh gŭ dăch gay ma leo khân ay may nâng hŏ. 19Nôk gŭ ndrel băl ăn khân ay may mprơ ma nau mprơ ơm tă bơh Nau Kôranh Brah Ngơi, ma nau mprơ rnê Kôranh Brah, ndrel ma nau mprơ i tă bơh Brah Huêng Ueh. Ăn mprơ, ndrel ma rnê Kôranh Brah ăn lĕ nuih n'hâm.* 20Ăn lah ueh nâng ma Kôranh Brah Bơ̆ ma dâng lĕ ndơ ta rnha Brah Yêsu Krist i Kôranh bân nơm.

Nau gŭ ngao ur sai

21Yor ma khân ay may i tâm rnglăp đah Brah Krist, ăn khân ay may tâm iăt ndrăng khân ay may nơm đŏng.* 22Ơ rôh me i lĕ geh sai, ăn iăt ma sai khân ay nơm, tâm ban ma iăt đah Kôranh Yêsu đŏng,* 23yorlah sai jêng tâm ban ma bôk ma ur, kơt Brah Krist jêng tâm ban ma bôk ma phung i nsing ma Păng nơm. Jêh ri Păng nơm rklaih phung i nây.* 24Phung nsing iăt Brah Krist, kơt ndri đŏng ăn ur iăt ma sai păng nơm ta ăp ntil ndơ.

25Ơ phung oh nô ta nau nsing i lĕ geh ur, ăn khân may rŏng ma ur khân may nơm, tâm ban ma Brah Krist lĕ rŏng ma phung nsing ma Păng đŏng, n'ho ma Păng jao săk khât ăn ma phung i nây, 26gay ma jan ăn phung nsing jêng kloh ueh. Păng n'groh lơi nau tih bân, jan ăn bân kloh ma nau Păng ngơi, tâm ban ma bu rao săk ma dak+ .* 27Kơt ndri Brah Krist ŭch nhhơr phung nsing ma Păng nơm, jêng phung i ueh chrêk lơp, i mâu geh nau rmao, i mâu geh nau ntăk, i mâu geh ôh djơh du ntil, lĕ kloh ueh dadê jêh, mâu hôm geh ôh nau ma nduih. 28Kơt ndri đŏng iăt ma sai rŏng ma ur kơt păng rŏng ma săk păng nơm đŏng. Bu moh i rŏng ma ur, păng i nây lĕ rŏng ma săk păng nơm đŏng.* 29Mâu geh ôh bunuyh mâu ŭch mât nsiăm săk păng nơm, yơn ma păng ŭch ngăn mât nsiăm săk păng nơm ăn ueh, kơt ma Brah Krist mât nsiăm phung nsing. 30Dâng lĕ bân jêng tâm ban ma ndơ êng êng ta săk jăn Brah Krist+ .* 31Lĕ geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi: ‘Yor ma nau i nây bu klô lôh du bơh mê̆ bơ̆, hăn gŭ a ur, jêh ri khân păng bar hê ur sai jêng du rnglay săk’ . 32Nau khlay ma nau i nây hôm geh nau ndŏp mpôn jru ngăn, gâp mbơh dơm ma nau khlay mpeh ma Brah Krist, ndrel ma phung i nsing ma Păng.* 33Yơn ma iăt ma dâng lĕ khân may rŏng ma ur khân may nơm, kơt rŏng ma săk khân may nơm, jêh ri iăt ma dâng lĕ rôh me i geh sai ăn blao yơk ma sai khân ay nơm đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index