Search form

Êphêsô 6:12

12Yorlah lah bunuyh jan jêr ma bân, mâu di ôh tâm lơh đah bunuyh, bân tâm lơh đah brah djơh i jan kôranh mât uănh, đah brah djơh i geh nau dơi, đah nau dơi djơh ngo neh ntu dja, jêh ri tâm lơh đah ma brah djơh ăp ntil ta kalơ trôk i geh nau dơi.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index