Search form

Êphêsô 6:7

7Iăt ma sơm kơl jan kar ma kôranh khân ay may ma lĕ nuih n'hâm. Lơi ôh kơp nau jan kar i nây sơm kơl jan kar ăn ma bunuyh, yơn ma kơp nau jan kar i nây sơm kơl jan kar ăn ma Kôranh Yêsu hŏ.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index