Search form

Êphêsô int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 61, klăp lah 28 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh. Păng nchih samƀŭt dja nôk păng hôm gŭ ta trôm ndrung, nau păng gŭ ndrung nây, yor ma nau mbơh nkoch nau mhe mhan ueh (Êph 3:1; 4:1; 6:20). Bu mân lah păng gŭ ndrung ta ƀon Rôm. Samƀŭt dja mâu ôh dơn nchih ăn ma phung nsing ta ƀon Êphêsô dơm, nchih ăn nđâp ma phung nsing ta ƀon aƀă êng i tâm dăch đah ƀon Êphêsô nây đŏng. Nôk Pôl njuăl samƀŭt Êphêsô dja, păng njuăl ndrel đŏng pe ơ̆ samƀŭt a êng jât 1. samƀŭt Philip, 2. samƀŭt Kôlôh, 3. samƀŭt Philêmôn.

Ma samƀŭt a êng i Pôl nchih dăn uănh ta samƀŭt Rôm ta nau bôk ‘Samƀŭt Pôl’.

Ƀon Êphêsô ta bri Asi, Pôl hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta ƀon Êphêsô, klăp lah ta năm 52 tât ma năm 55, gŭ ta ƀon nây klăp lah pe năm (Kar 19:1-20; 20:27-38).

Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja

Nau dŭt khlay ta samƀŭt dja geh pe ntil: 1. Dâng lĕ phung nsing geh du phung dơm, mâu hôm ôh geh phung Israel, geh phung i mâu di phung Israel ta năp măt Kôranh Brah, dâng lĕ jêng tâm ban ma săk jăn Brah Krist nơm. 2. Mơm nau gŭ rêh gay ma tâm di tâng nau Kôranh Brah ŭch. 3. Păng nti ma ndơ tâm lơh ăn ma phung nsing ma Brah Krist de dŏng, gay ma dơi tâm rdâng đah Satăng i kôranh mpôl brah djơh.

Mbơh nau khlay ta samƀŭt dja

- Nau ôp ueh lăng (1:1-2)

- Kôranh Brah ăn nau geh jêng ma phung nsing, yor ma ndơ Brah Krist lĕ jan (1:3-3:21)

- Nau rêh mhe ndrel Brah Krist (4:1-6:20)

- Ndơ tâm lơh ăn ma phung nsing ma Brah Krist de dŏng (6:10-20)

- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (6:21-24)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index