Search form

Galati 1

Nau ôp ueh lăng

1Samƀŭt gâp Pôl nchih, gâp dja jêng kôranh oh mon. Mâu ôh di du huê bunuyh, mâu lah du phung bunuyh i đă gâp jan kôranh oh mon, geh Brah Yêsu Krist, ndrel ma Kôranh Brah Bơ̆ nơm i ăn Brah Yêsu Krist dâk rêh nây, Khân Păng đă gâp jan kôranh oh mon.* 2Gâp, ndrel ma dâng lĕ oh nô ta nau nsing i gŭ ndrel gâp, dăn ôp nau ueh lăng phung nsing ma Brah Yêsu Krist i gŭ ta ntŭk êng êng ta bri Galati. 3Dăn Kôranh Brah Bơ̆ bân, ndrel ma Kôranh Yêsu Krist, ăn nau ueh, ăn nau đăp mpăn ma khân ay may. 4Kôranh Yêsu Krist lĕ jao jêh săk jăn Păng nơm ma khât yor ma nau tih phung bân, gay ma rklaih phung bân bơh dâng lĕ nau djơh ta neh ntu dja, jêng tâng nau Kôranh Brah ŭch i Bơ̆ bân nơm.* 5Ăn bân rnê nau chrêk lơp Kôranh Brah ƀaƀơ n'ho ro. Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro+ !

Nau mhe mhan ueh geh nguai dơm

6Gâp ndrŏt hih rhŏl mâu vât ôh say khân ay may ngăch ngăn mƀăr lơi Kôranh Brah i lĕ kuăl jêh khân ay may jêng phung ƀon lan Păng nơm tă bơh nau ueh Brah Krist nơh, jêh ri ƀêng ma tâng nau nti a êng i bunuyh aƀă kuăl lah ‘Nau mhe mhan ueh’ đŏng. 7Yơn ma mâu hôm ôh geh nau mhe mhan ueh a êng jât, geh bunuyh aƀă dơm jan ăn khân ay may geh nau vĭ, ŭch jan ndjơh lơi nau mhe mhan ueh Brah Krist.* 8Bol lah hên nơm, mâu lah du huê tông păr tă bơh kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah kađôi, bu moh mbơh nkoch nau mhe mhan ueh tih bơh nau mhe mhan ueh i lĕ hên mbơh nkoch ma khân ay may nơh, ăn Kôranh Brah rtăp bunuyh i nây dôh!* 9Nau i gâp lĕ jêh lah nây nơh, gâp dăn lah tay du tơ̆ jât, lah bu moh i mbơh nkoch nau mhe mhan ueh i tih bơh nau mhe mhan ueh i khân ay may lĕ sŏ dơn jêh nây, ăn Kôranh Brah rtăp bunuyh i nây dôh! 10Ta nau gâp ngơi i nây, ơm gâp ŭch bunuyh rnê gâp, mâu lah ŭch Kôranh Brah rnê gâp? Ơm gâp ŭch jan ăn bunuyh dơm răm maak bơh? Lah gâp hôm ŭch jan ăn bunuyh dơm răm maak, lah ndri gâp mâu ôh di jêng nơm sơm kơl jan kar ma+ Brah Krist!*

Brah Yêsu ăn Pôl gĭt năl Păng nơm

11Ơ oh nô ta nau nsing, gâp ŭch ăn khân ay may gĭt, nau mhe mhan ueh i gâp lĕ mbơh nkoch ăn ma khân ay may nây nơh, mâu ôh di lôh tă bơh bunuyh,* 12yorlah săk gâp nơm i dja mâu geh ôh sŏ dơn nau mhe mhan ueh tă bơh bunuyh, mâu đŏng tă bơh bunuyh ntŭm nti gâp, yơn ma tă bơh Brah Krist nơm nhhơ ăn gâp gĭt năl.*

13Khân ay may lĕ tăng đŏng nau bu mbơh nkoch ma ndơ gâp jan a lor nơh, nôk gâp hôm gŭ ta nau vay phung Israel nơh, gâp lĕ jan jêr jŏt dŭt hô ngăn ma phung nsing ma Brah Yêsu Krist jêng phung ƀon lan Kôranh Brah nơm, ŭch lơh hêng lơi phung i nây.* 14Bơh ntơm nơh, nau vay phung Israel gâp lĕ ndjôt dŭt ueh ngăn rlau ma phung ƀon lan gâp nơm i kuŏng rơh gâp, yorlah gâp gơyh rlau ma khân păng jan tâng nau đơn tă bơh phung u che hên. 15Yơn ma Kôranh Brah lĕ ơm kơih jêh gâp bơh trôm ndŭl me, jêh ri kuăl gâp tă bơh nau ueh Păng nơm. Tă bơh nau ueh i nây* 16dâng Păng nhhơ Kon Păng nơm ăn gâp gĭt năl nơh, gay ma gâp mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Kon Păng nây ăn ma phung i mâu di phung Israel. Jêh ri gâp hăn mbơh nkoch ro, gâp mâu ôh hăn ôp du huê bunuyh êng.* 17Gâp kŏ mâu geh hăn ta ƀon Yêrusalem gay ma tâm mâp đah mpôl i jan kôranh oh mon i lor bơh năp gâp nây đŏng, yơn ma gâp hăn ta bri Arăp ro, jêh ri plơ̆ tay ta ƀon Đamas. 18Tât pe năm jêh bơh nây, gâp hăn ta ƀon Yêrusalem, gay ma ŭch gĭt năl Pêtrôs+ , jêh ri gŭ ndrel păng ta nây jŏ 15 nar. 19Hôm geh mâp ma Yakơ i oh Kôranh Yêsu du huê đŏng, yơn ma mâu geh ôh mâp ma kôranh oh mon aƀă êng jât.* 20Nau i gâp nchih ăn ma khân ay may dja, gâp mâu mƀrôh ôh, geh Kôranh Brah i năk gĭt say. 21Jêh bơh nây, gâp hăn đŏng ta bri Siri, ta bri Kilikia,* 22yơn ma ta ntŭk êng êng ta bri Yuđa, phung i nsing ma Brah Krist ê hŏ ôh gĭt năl gâp. 23Khân păng man ma gĭt tăng bu mbơh nkoch lah: “Bunuyh i vay jan jêr jŏt ma bân a lor nơh, aƀaơ dja păng lĕ mbơh nkoch nau mhe mhan ueh i pre ŭch lơh hêng a lor nơh chrao!” 24Jêh ri khân păng rnê Kôranh Brah, tă bơh nau Kôranh Brah jan ta gâp.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index