Search form

Galati 3:27

27Bu moh i nsing ma Brah Krist Yêsu nây, jêh ri sŏ dơn nau ƀăptem yŭk ma dak lĕ gŭ tâm rnglăp ma Brah Krist, bunuyh i nây gŭ rêh tâng nau Brah Krist ŭch, mâu hôm ôh gŭ rêh kơt ơm, tâm ban ma nsoh bok ao mhe lĕ mƀăr lơi bok ao ơm.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index