Search form

Galati 6

Tâm kơl nôk geh nau jêr ndrăng nơm

1Ơ oh nô ta nau nsing, lah geh du huê bunuyh i bu ban dôl jan ndơ djơh, bu moh i geh Brah Huêng Ueh gŭ, ăn dăp nkra bunuyh i nây ma nuih n'hâm mleh. Yơn ma njrăng săk păng nơm, klach lah geh nau ndơm kơt bunuyh i nây đŏng.* 2Ăn tâm kơl moh geh nau jêr ndrăng nơm, jan kơt nây khân ay may jan tâng nau vay Brah Krist ngăn. 3Lah bu moh i kơp êng săk păng nơm jêng bunuyh geh nau khlay, tih ma mâu ôh geh nau khlay, păng i nây jêng mƀrôh êng săk păng nơm dơm.* 4Ăn du huê du huê mêt uănh êng săk păng nơm jan hŏ, ăn gŭ răm maak ma ndơ păng nơm jan hŏ, lơi ôh rđâl ma bunuyh êng,* 5yorlah ta nar jât năp tay, dâng lĕ bunuyh iăt ma mbơh ma Kôranh Brah dâng lĕ ndơ khân păng jan+ .*

6Bu moh i bu ntŭm nti nau Kôranh Brah, ăn khân păng sŏ drăp ndơ i khân păng nơm geh aƀă pă ăn ma năk i ntŭm nti ma khân păng nây.* 7Dăn khân ay may lơi ôh vĭ, mâu dơi ôh mƀrôh Kôranh Brah, Păng mra tê̆ dôih ma bu moh i mưch Păng. Moh găr ntil i bu tuch ta neh, bu mra rek bơh găr ntil i nây ro. 8Bu moh i jan tâng nuih n'hâm ơm i ŭch jan djơh bơh ndŭl me, păng i nây tâm ban ma tuch găr djơh, jêh ri Kôranh Brah mra tê̆ dôih ma păng i nây ro, tâm ban ma păng i nây rek nau tê̆ dôih. Yơn ma bu moh i gŭ rêh gay ma Brah Huêng Ueh răm maak, păng i nây tâm ban ma tuch găr ueh, jêh ri păng mra geh nau rêh n'ho ro tă bơh Brah Huêng Ueh.* 9Ăn bân lơi ôh dâl jan nau ueh, tât di nar ri tay bân mra geh rek play ueh ro, lah bân jan ueh nâng.* 10Lah ndri lah bân dơi jan+ , ăn bân jan ndơ ueh ma dâng lĕ bunuyh dô, lơ ma hô jan ndơ ueh ma oh nô ta nau nsing.*

Nau ntŭm nti n'glĕ dŭt

11Uănh hŏm, rplây rso i kuŏng kuŏng i khân ay may uănh ntơm bơh ntŭk dja jât dŏng jêng ti gâp nơm nchih.* 12Mpôl bunuyh phung Israel i nchâp khân ay may koh ntô tâng nau vay Môsê, khân păng ŭch bu lư ma khân păng nơm, khân păng man ma jan kơt nây gay ma lơi ăn phung Israel jan jêr dơm, yor ma nti lĕ rklaih jêh tă bơh nsing ma Brah Krist i khât ta si tâm rkăng, mâu ôh khăch jan du ntil ndơ a êng jât.* 13Bol lah phung i lĕ koh ntô nây, săk khân păng nơm mâu ôh ndjôt tâng dâng lĕ nau vay Môsê, khân păng đă khân may koh ntô nây, gay ma păng n'hi êng săk khân păng nơm, yor ma khân may lĕ iăt tâng nau khân păng đă.* 14Yơn ma gâp dja, lơi ăn gâp n'hi êng săk ma du ntil ndơ, man ma n'hi êng săk ma nau khât Brah Yêsu Krist ta si tâm rkăng i Kôranh bân hŏ. Yor ma ndơ Brah Yêsu Krist jan ta si tâm rkăng i nây, dâng lĕ ndơ ta neh ntu dja mâu hôm ôh geh khlay ma gâp, jêng tâm ban ma nkhât ta si tâm rkăng i nây, jêh ri gâp tâm ban ma lĕ khât ta si tâm rkăng đŏng, ndri bunuyh i mâu nsing ma Brah Yêsu Krist mâu ôh kơp gâp khlay.* 15Nau geh koh ntô, nau mâu geh koh ntô, mâu ôh geh nau khlay. Ndơ i geh nau khlay jêng nau Kôranh Brah ăn nau rêh mhe, nau i nây tâm ban ma Păng njêng bân du tơ̆ jât.* 16Dăn Kôranh Brah ăn nau đăp mpăn, ndrel ma nau yô̆ nđach ma bu moh i ndjôt tâng nau rêh mhe i nây, nđâp ma dâng lĕ phung i jêng ƀon lan Kôranh Brah nơm ngăn+ .

17Ntơm bơh dja jât năp, lơi ôh ăn bunuyh jan ăn gâp geh nau jêr jât tă bơh nau bu nti nklă, yorlah khap Brah Yêsu nơm lĕ geh ta săk gâp jêh, jêng nau bu rpăt mbang ma gâp.* 18Ơ oh nô ta nau nsing, dăn nau ueh Brah Yêsu Krist i Kôranh bân nơm gŭ ndrel ta nuih n'hâm khân ay may. Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro+ .

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index